Deel 3 - Hoofdstuk 3.2.1
TABEL A

 

UN NUMMERomschrijvingKLASSECLASS.CODEVP GROEPETIKETTEN
0004AMMONIUMPIKRAAT, DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 10 MASSA-% WATER11.1D1
0005PATRONEN VOOR WAPENS, MET SPRINGLADING11.1F1
0006PATRONEN VOOR WAPENS, MET SPRINGLADING11.1E1
0007PATRONEN VOOR WAPENS, MET SPRINGLADING11.2F1
0009BRANDMUNITIE, MET OF ZONDER VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.2G1
0010BRANDMUNITIE, MET OF ZONDER VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.3G1
0012PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL OF PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS11.4S1.4
0014LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS OF LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS OF LOSSE PATRONEN VOOR GEREEDSCHAP11.4S1.4
0015ROOKMUNITIE, MET OF ZONDER VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.2G1
0015ROOKMUNITIE, MET OF ZONDER VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING, DIE BIJTENDE STOFFEN BEVAT11.2G1+8
0015ROOKMUNITIE, MET OF ZONDER VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING, DIE STOFFEN GIFTIG BIJ INADEMING BEVAT11.2G1 +6.1
0016ROOKMUNITIE, MET OF ZONDER VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.3G1
0016ROOKMUNITIE, MET OF ZONDER VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING, DIE BIJTENDE STOFFEN BEVAT11.3G1+8
0016ROOKMUNITIE, MET OF ZONDER VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING, DIE STOFFEN GIFTIG BIJ INADEMING BEVAT11.3G1 +6.1
0018TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, MET VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.2G1+6.1+8
0019TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, MET VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.3G1+6.1+8
0020MUNITIE, GIFTIG, MET VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.2KVERVOER VERBODEN
0021MUNITIE, GIFTIG, MET VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.3KVERVOER VERBODEN
0027ZWART BUSKRUIT, KORRELS OF POEDER11.1D1
0028ZWART BUSKRUIT, GEPERST OF ZWART BUSKRUIT, IN PELLETS11.1D1
0029SLAGPIJPJES, NIET ELEKTRISCH11.1B1
0030SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH11.1B1
0033BOMMEN, MET SPRINGLADING11.1F1
0034BOMMEN, MET SPRINGLADING11.1D1
0035BOMMEN, MET SPRINGLADING11.2D1
0037FLITSLICHTBOMMEN11.1F1
0038FLITSLICHTBOMMEN11.1D1
0039FLITSLICHTBOMMEN11.2G1
0042OVERDRACHTSLADINGEN, ZONDER SLAGPIJPJE11.1D1
0043VERSPREIDINGSLADINGEN, ONTPLOFBAAR11.1D1
0044SLAGHOEDJES11.4S1.4
0048SPRINGLADINGEN11.1D1
0049FLITSLICHTPATRONEN11.1G1
0050FLITSLICHTPATRONEN11.3G1
0054SEINPATRONEN11.3G1
0055PATROONHULZEN, LEEG, MET ONTSTEKER11.4S1.4
0056DIEPTEBOMMEN11.1D1
0059HOLLE LADINGEN, ZONDER SLAGPIJPJE11.1D1
0060AANVULLINGSSPRINGLADINGEN11.1D1
0065SLAGSNOER, BUIGZAAM11.1D1
0066SNELKOORD11.4G1.4
0070KABELSNIJDERS, ONTPLOFBAAR11.4S1.4
0072CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN), (RDX), BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 15 MASSA-% WATER11.1D1
0073SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE11.1B1
0074DIAZODINITROFENOL, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 40 MASSA-% WATER OF MENGSEL VAN ALCOHOL EN WATER11.1A1
0075DIETHYLEENGLYCOLDINITRAAT, GEDESENSIBILISEERD, MET TEN MINSTE 25 MASSA-% NIET VLUCHTIG, NIET IN WATER OPLOSBAAR FLEGMATISEERMIDDEL11.1D1
0076DINITROFENOL, DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 15 MASSA-% WATER11.1D1+6.1
0077DINITROFENOLATEN VAN ALKALIMETALEN, DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 15 MASSA-% WATER11.3C1+6.1
0078DINITRORESORCINOL, DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 15 MASSA-% WATER11.1D1
0079HEXANITRODIFENYLAMINE (DIPICRYLAMINE), (HEXYL)11.1D1
0081SPRINGSTOF, TYPE A11.1D1
0082SPRINGSTOF, TYPE B11.1D1
0083SPRINGSTOF, TYPE C11.1D1
0084SPRINGSTOF, TYPE D11.1D1
0092GRONDFAKKELS11.3G1
0093FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN11.3G1
0094FLITSLICHTPOEDER11.1G1
0099SCHEURVORMENDE MIDDELEN, ONTPLOFBAAR, VOOR OLIEBORINGEN, ZONDER SLAGPIJPJE11.1D1
0101GEZWINDE LONT, NIET DETONEREND11.3G1
0102SLAGSNOER, MET METALEN BEKLEDING11.2D1
0103VUURKOORD, KOKERVORMIG, MET METALEN BEKLEDING11.4G1.4
0104SLAGSNOER MET GERING EFFECT, MET METALEN BEKLEDING11.4D1.4
0105VEILIGHEIDSVUURKOORD11.4S1.4
0106BUIZEN, DETONEREND11.1B1
0107BUIZEN, DETONEREND11.2B1
0110OEFENGRANATEN, HAND- OF GEWEER-11.4S1.4
0113GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDEENHYDRAZINE, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 30 MASSA-% WATER11.1A1
0114GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEEN (TETRAZEEN), BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 30 MASSA-% WATER OF MENGSEL VAN ALCOHOL EN WATER11.1A1
0118HEXOLIET (HEXOTOL), DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 15 MASSA-% WATER11.1D1
0121ONTSTEKERS11.1G1
0124OLIEPIJPDOORBORINGSAPPARATEN, ZONDER SLAGPIJPJE11.1D1
0129LOODAZIDE, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 20 MASSA-% WATER OF MENGSEL VAN ALCOHOL EN WATER11.1A1
0130LOODSTYFNAAT (LOODTRINITRORESORCINAAT), BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 20 MASSA-% WATER OF MENGSEL VAN ALCOHOL EN WATER11.1A1
0131ONTSTEKERS VOOR VUURKOORD11.4S1.4
0132DEFLAGRERENDE METAALZOUTEN VAN AROMATISCHE NITROVERBINDINGEN, N.E.G.11.3C1
0133MANNITOLHEXANITRAAT (NITROMANNIET), BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 40 MASSA-% WATER OF MENGSEL VAN ALCOHOL EN WATER11.1D1
0135KWIKFULMINAAT, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 20 MASSA-% WATER OF MENGSEL VAN ALCOHOL EN WATER11.1A1
0136MIJNEN, MET SPRINGLADING11.1F1
0137MIJNEN, MET SPRINGLADING11.1D1
0138MIJNEN, MET SPRINGLADING11.2D1
0143NITROGLYCERINE, GEDESENSIBILISEERD MET TEN MINSTE 40 MASSA-% NIET VLUCHTIG, NIET IN WATER OPLOSBAAR FLEGMATISEERMIDDEL11.1D1+6.1
0144NITROGLYCERINE, OPLOSSING IN ALCOHOL MET MEER DAN 1% DOCH TEN HOOGSTE 10% NITROGLYCERINE11.1D1
0146ZETMEELNITRAAT, DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 20 MASSA-% WATER11.1D1
0147NITRO-UREUM11.1D1
0150PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAAT, PETN), BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 25 MASSA-% WATER, OF GEDESENSIBILISEERD MET TEN MINSTE 15 MASSA-% FLEGMATISEERMIDDEL11.1D1
0151PENTOLIET, DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 15 MASSA-% WATER11.1D1
0153TRINITROANILINE (PICRAMIDE)11.1D1
0154TRINITROFENOL (PIKRINEZUUR), DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 30 MASSA-% WATER11.1D1
0155TRINITROCHLOORBENZEEN (PICRYLCHLORIDE)11.1D1
0159GRONDSTOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 25 MASSA-% WATER11.3C1
0160ROOKZWAK BUSKRUIT11.1C1
0161ROOKZWAK BUSKRUIT11.3C1
0167PROJECTIELEN, MET SPRINGLADING11.1F1
0168PROJECTIELEN, MET SPRINGLADING11.1D1
0169PROJECTIELEN, MET SPRINGLADING11.2D1
0171LICHTMUNITIE, MET OF ZONDER VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.2G1
0173ONTSPANNINGSONTSTEKERS, ONTPLOFBAAR11.4S1.4
0174KLINKNAGELPATRONEN11.4S1.4
0180RAKETTEN, MET SPRINGLADING11.1F1
0181RAKETTEN, MET SPRINGLADING11.1E1
0182RAKETTEN, MET SPRINGLADING11.2E1
0183RAKETTEN, MET INERTE KOP11.3C1
0186RAKETAANDRIJVINGEN11.3C1
0190ONTPLOFBARE STOF, MONSTER, MET UITZONDERING VAN INLEISPRINGSTOF1
0191HANDSEINMIDDELEN11.4G1.4
0192KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN11.1G1
0193KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN11.4S1.4
0194SCHEEPSNOODSIGNALEN11.1G1
0195SCHEEPSNOODSIGNALEN11.3G1
0196ROOKSIGNALEN11.1G1
0197ROOKSIGNALEN11.4G1.4
0204DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR11.2F1
0207TETRANITROANILINE11.1D1
0208TRINITROFENYLMETHYLNITRAMINE (TETRYL)11.1D1
0209TRINITROTOLUEEN (TNT), DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 30 MASSA-% WATER11.1D1
0212LICHTSPOORELEMENTEN VOOR MUNITIE11.3G1
0213TRINITROANISOL11.1D1
0214TRINITROBENZEEN, DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 30 MASSA-% WATER11.1D1
0215TRINITROBENZOËZUUR, DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 30 MASSA-% WATER11.1D1
0216TRINITRO-M-CRESOL11.1D1
0217TRINITRONAFTALEEN11.1D1
0218TRINITROFENETOL11.1D1
0219TRINITRORESORCINOL (STYFNINEZUUR), DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 20 MASSA-% WATER OF MENGSEL VAN ALCOHOL EN WATER11.1D1
0220UREUMNITRAAT, DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 20 MASSA-% WATER11.1D1
0221TORPEDOKOPPEN, MET SPRINGLADING11.1D1
0222AMMONIUMNITRAAT11.1D1
0224BARIUMAZIDE, DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 50 MASSA-% WATER11.1A1+6.1
0225OVERDRACHTSLADINGEN MET SLAGPIJPJE11.1B1
0226CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE (OCTOGEEN, HMX), BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 15 MASSA-% WATER11.1D1
0234NATRIUMDINITRO-O-CRESOLAAT, DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 15 MASSA-% WATER11.3C1
0235NATRIUMPIKRAMAAT, DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 20 MASSA-% WATER11.3C1
0236ZIRKONIUMPIKRAMAAT, DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 20 MASSA-% WATER11.3C1
0237HOLLE LADINGEN, BUIGZAAM, GESTREKT11.4D1.4
0238LIJNWERPRAKETTEN11.2G1
0240LIJNWERPRAKETTEN11.3G1
0241SPRINGSTOF, TYPE E11.1D1
0242VOORTDRIJVENDE LADINGEN VOOR GESCHUT11.3C1
0243BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, MET VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.2H1
0244BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, MET VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.3H1
0245ROOKMUNITIE, WITTE FOSFOR, MET VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.2H1
0246ROOKMUNITIE, WITTE FOSFOR, MET VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.3H1
0247BRANDMUNITIE, MET VLOEISTOF OF GEL, MET VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.3J1
0248INRICHTINGEN, DOOR WATER TE ACTIVEREN, MET VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.2L1
0249INRICHTINGEN, DOOR WATER TE ACTIVEREN, MET VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.3L1
0250RAKETAANDRIJVINGEN MET HYPERGOLISCHE VLOEISTOFFEN, MET OF ZONDER UITSTOOTLADING11.3L1
0254LICHTMUNITIE, MET OF ZONDER VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.3G1
0255SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH11.4B1.4
0257BUIZEN, DETONEREND11.4B1.4
0266OCTOLIET, DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 15 MASSA-% WATER11.1D1
0267SLAGPIJPJES, NIET ELEKTRISCH11.4B1.4
0268OVERDRACHTSLADINGEN MET SLAGPIJPJE11.2B1
0271VOORTDRIJVENDE LADINGEN11.1C1
0272VOORTDRIJVENDE LADINGEN11.3C1
0275PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN11.3C1
0276PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN11.4C1.4
0277PATRONEN VOOR OLIEBORINGEN11.3C1
0278PATRONEN VOOR OLIEBORINGEN11.4C1.4
0279VOORTDRIJVENDE LADINGEN VOOR GESCHUT11.1C1
0280RAKETAANDRIJVINGEN11.1C1
0281RAKETAANDRIJVINGEN11.2C1
0282NITROGUANIDINE (PIKRIET), DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 20 MASSA-% WATER11.1D1
0283OVERDRACHTSLADINGEN, ZONDER SLAGPIJPJE11.2D1
0284GRANATEN, HAND- OF GEWEER-, MET SPRINGLADING11.1D1
0285GRANATEN, HAND- OF GEWEER-, MET SPRINGLADING11.2D1
0286RAKETKOPPEN, MET SPRINGLADING11.1D1
0287RAKETKOPPEN, MET SPRINGLADING11.2D1
0288HOLLE LADINGEN, BUIGZAAM, GESTREKT11.1D1
0289SLAGSNOER, BUIGZAAM11.4D1.4
0290SLAGSNOER, MET METALEN BEKLEDING11.1D1
0291BOMMEN, MET SPRINGLADING11.2F1
0292GRANATEN, HAND- OF GEWEER-, MET SPRINGLADING11.1F1
0293GRANATEN, HAND- OF GEWEER-, MET SPRINGLADING11.2F1
0294MIJNEN, MET SPRINGLADING11.2F1
0295RAKETTEN, MET SPRINGLADING11.2F1
0296DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR11.1F1
0297LICHTMUNITIE, MET OF ZONDER VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.4G1.4
0299FLITSLICHTBOMMEN11.3G1
0300BRANDMUNITIE, MET OF ZONDER VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.4G1.4
0301TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, MET VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.4G1.4+6.1+8
0303ROOKMUNITIE, MET OF ZONDER VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING11.4G1.4
0303ROOKMUNITIE, MET OF ZONDER VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING, DIE BIJTENDE STOFFEN BEVAT11.4G1.4+8
0303ROOKMUNITIE, MET OF ZONDER VERSPREIDINGS-, UITSTOOT- OF VOORTDRIJVENDE LADING, DIE STOFFEN GIFTIG BIJ INADEMING BEVAT11.4G1.4 +6.1
0305FLITSLICHTPOEDER11.3G1
0306LICHTSPOORELEMENTEN VOOR MUNITIE11.4G1.4
0312SEINPATRONEN11.4G1.4
0313ROOKSIGNALEN11.2G1
0314ONTSTEKERS11.2G1
0315ONTSTEKERS11.3G1
0316BUIZEN, NIET DETONEREND11.3G1
0317BUIZEN, NIET DETONEREND11.4G1.4
0318OEFENGRANATEN, HAND- OF GEWEER-11.3G1
0319ONTSTEKINGSDOPPEN11.3G1
0320ONTSTEKINGSDOPPEN11.4G1.4
0321PATRONEN VOOR WAPENS, MET SPRINGLADING11.2E1
0322RAKETAANDRIJVINGEN MET HYPERGOLISCHE VLOEISTOFFEN, MET OF ZONDER UITSTOOTLADING11.2L1
0323PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN11.4S1.4
0324PROJECTIELEN, MET SPRINGLADING11.2F1
0325ONTSTEKERS11.4G1.4
0326LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS11.1C1
0327LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS OF LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS11.3C1
0328PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL11.2C1
0329TORPEDO'S, MET SPRINGLADING11.1E1
0330TORPEDO'S, MET SPRINGLADING11.1F1
0331SPRINGSTOF, TYPE B11.5D1.5
0332SPRINGSTOF, TYPE E11.5D1.5
0333VUURWERK11.1G1
0334VUURWERK11.2G1
0335VUURWERK11.3G1
0336VUURWERK11.4G1.4
0337VUURWERK11.4S1.4
0338LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS OF LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS11.4C1.4
0339PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL OF PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS11.4C1.4
0340NITROCELLULOSE, DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 25 MASSA-% WATER (OF ALCOHOL)11.1D1
0341NITROCELLULOSE, ONBEHANDELD OF GEPLASTIFICEERD MET MINDER DAN 18 MASSA-% PLASTIFICEERMIDDEL11.1D1
0342NITROCELLULOSE, BEVOCHTIGD, MET TEN MINSTE 25 MASSA-% ALCOHOL11.3C1
0343NITROCELLULOSE, GEPLASTIFICEERD MET TEN MINSTE 18 MASSA-% PLASTIFICEERMIDDEL11.3C1
0344PROJECTIELEN, MET SPRINGLADING11.4D1.4
0345PROJECTIELEN, INERT, MET LICHTSPOORELEMENT11.4S1.4
0346PROJECTIELEN, MET VERSPREIDINGS- OF UITSTOOTLADING11.2D1
0347PROJECTIELEN, MET VERSPREIDINGS- OF UITSTOOTLADING11.4D1.4
0348PATRONEN VOOR WAPENS, MET SPRINGLADING11.4F1.4
0349ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.11.4S1.4
0350ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.11.4B1.4
0351ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.11.4C1.4
0352ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.11.4D1.4
0353ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.11.4G1.4
0354ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.11.1L1
0355ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.11.2L1
0356ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.11.3L1
0357ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.11.1L1
0358ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.11.2L1
0359ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.11.3L1
0360SLAGPIJPJES, SAMENGESTELD, NIET ELEKTRISCH11.1B1
0361SLAGPIJPJES, SAMENGESTELD, NIET ELEKTRISCH11.4B1.4
0362OEFENMUNITIE11.4G1.4
0363MUNITIE VOOR BEPROEVINGEN11.4G1.4
0364SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE11.2B1
0365SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE11.4B1.4
0366SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE11.4S1.4
0367BUIZEN, DETONEREND11.4S1.4
0368BUIZEN, NIET DETONEREND11.4S1.4
0369RAKETKOPPEN, MET SPRINGLADING11.1F1
0370RAKETKOPPEN, MET VERSPREIDINGS- OF UITSTOOTLADING11.4D1.4
0371RAKETKOPPEN, MET VERSPREIDINGS- OF UITSTOOTLADING11.4F1.4
0372OEFENGRANATEN, HAND- OF GEWEER-11.2G1
0373HANDSEINMIDDELEN11.4S1.4
0374DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR11.1D1
0375DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR11.2D1
0376ONTSTEKINGSDOPPEN11.4S1.4
0377SLAGHOEDJES11.1B1
0378SLAGHOEDJES11.4B1.4
0379PATROONHULZEN, LEEG, MET ONTSTEKER11.4C1.4
0380PYROFORE VOORWERPEN11.2L1
0381PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN11.2C1
0382BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G.11.2B1
0383BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G.11.4B1.4
0384BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G.11.4S1.4
03855-NITROBENZOTRIAZOL11.1D1
0386TRINITROBENZEENSULFONZUUR11.1D1
0387TRINITROFLUORENON11.1D1
0388TRINITROTOLUEEN (TNT) GEMENGD MET TRINITROBENZEEN, OF TRINITROTOLUEEN (TNT) GEMENGD MET HEXANITROSTILBEEN11.1D1
0389TRINITROTOLUEEN (TNT) GEMENGD MET TRINITROBENZEEN EN HEXANITROSTILBEEN11.1D1
0390TRITONAL11.1D1
0391CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN), (RDX), GEMENGD MET CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE (HMX), (OCTOGEEN) BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 15 MASSA-% WATER OF GEDESENSIBILISEERD MET TEN MINSTE 10 MASSA-% FLEGMATISEERMIDDEL11.1D1
0392HEXANITROSTILBEEN11.1D1
0393HEXOTONAL11.1D1
0394TRINITRORESORCINOL (STYFNINEZUUR), BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 20 MASSA-% WATER OF MENGSEL VAN ALCOHOL EN WATER11.1D1
0395RAKETAANDRIJVINGEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF11.2J1
0396RAKETAANDRIJVINGEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF11.3J1
0397RAKETTEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF, MET SPRINGLADING11.1J1
0398RAKETTEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF, MET SPRINGLADING11.2J1
0399BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, MET SPRINGLADING11.1J1
0400BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, MET SPRINGLADING11.2J1
0401DIPICRYLSULFIDE, DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 10 MASSA-% WATER11.1D1
0402AMMONIUMPERCHLORAAT11.1D1
0403FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN11.4G1.4
0404FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN11.4S1.4
0405SEINPATRONEN11.4S1.4
0406DINITROSOBENZEEN11.3C1
0407TETRAZOL-1-AZIJNZUUR11.4C1.4
0408BUIZEN, DETONEREND, MET VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN11.1D1
0409BUIZEN, DETONEREND, MET VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN11.2D1
0410BUIZEN, DETONEREND, MET VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN11.4D1.4
0411PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAAT) (PETN), MET TEN
MINSTE 7 MASSA-% WAS
11.1D1
0412PATRONEN VOOR WAPENS, MET SPRINGLADING11.4E1.4
0413LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS11.2C1
0414VOORTDRIJVENDE LADINGEN VOOR GESCHUT11.2C1
0415VOORTDRIJVENDE LADINGEN11.2C1
0417PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL OF PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS11.3C1
0418GRONDFAKKELS11.1G1
0419GRONDFAKKELS11.2G1
0420FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN11.1G1
0421FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN11.2G1
0424PROJECTIELEN, INERT, MET LICHTSPOORELEMENT11.3G1
0425PROJECTIELEN, INERT, MET LICHTSPOORELEMENT11.4G1.4
0426PROJECTIELEN, MET VERSPREIDINGS- OF UITSTOOTLADING11.2F1
0427PROJECTIELEN, MET VERSPREIDINGS- OF UITSTOOTLADING11.4F1.4
0428PYROTECHNISCHE VOORWERPEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN11.1G1
0429PYROTECHNISCHE VOORWERPEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN11.2G1
0430PYROTECHNISCHE VOORWERPEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN11.3G1
0431PYROTECHNISCHE VOORWERPEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN11.4G1.4
0432PYROTECHNISCHE VOORWERPEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN11.4S1.4
0433GRONDSTOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 17 MASSA-% ALCOHOL11.1C1
0434PROJECTIELEN, MET VERSPREIDINGS- OF UITSTOOTLADING11.2G1
0435PROJECTIELEN, MET VERSPREIDINGS- OF UITSTOOTLADING11.4G1.4
0436RAKETTEN, MET UITSTOOTLADING11.2C1
0437RAKETTEN, MET UITSTOOTLADING11.3C1
0438RAKETTEN, MET UITSTOOTLADING11.4C1.4
0439HOLLE LADINGEN, ZONDER SLAGPIJPJE11.2D1
0440HOLLE LADINGEN, ZONDER SLAGPIJPJE11.4D1.4
0441HOLLE LADINGEN, ZONDER SLAGPIJPJE11.4S1.4
0442SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIËLE DOELEINDEN, ZONDER SLAGPIJPJE11.1D1
0443SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIËLE DOELEINDEN, ZONDER SLAGPIJPJE11.2D1
0444SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIËLE DOELEINDEN, ZONDER SLAGPIJPJE11.4D1.4
0445SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIËLE DOELEINDEN, ZONDER SLAGPIJPJE11.4S1.4
0446PATROONHULZEN, MEEBRANDEND, LEEG, ZONDER ONTSTEKER11.4C1.4
0447PATROONHULZEN, MEEBRANDEND, LEEG, ZONDER ONTSTEKER11.3C1
04485-MERCAPTOTETRAZOL-1-AZIJNZUUR11.4C1.4
0449TORPEDO'S MET VLOEIBARE BRANDSTOF, MET OF ZONDER SPRINGLADING11.1J1
0450TORPEDO'S MET VLOEIBARE BRANDSTOF, MET INERTE KOP11.3J1
0451TORPEDO'S, MET SPRINGLADING11.1D1
0452OEFENGRANATEN, HAND- OF GEWEER-11.4G1.4
0453LIJNWERPRAKETTEN11.4G1.4
0454ONTSTEKERS11.4S1.4
0455SLAGPIJPJES, NIET ELEKTRISCH11.4S1.4
0456SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH11.4S1.4
0457SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN11.1D1
0458SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN11.2D1
0459SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN11.4D1.4
0460SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN11.4S1.4
0461BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G.11.1B1
0462ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.11.1C1
0463ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.11.1D1
0464ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.11.1E1
0465ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.11.1F1
0466ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.11.2C1
0467ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.11.2D1
0468ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.11.2E1
0469ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.11.2F1
0470ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.11.3C1
0471ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.11.4E1.4
0472ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.11.4F1.4
0473ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.11.1A1
0474ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.11.1C1
0475ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.11.1D1
0476ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.11.1G1
0477ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.11.3C1
0478ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.11.3G1
0479ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.11.4C1.4
0480ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.11.4D1.4
0481ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.11.4S1.4
0482ONTPLOFBARE STOFFEN, ZEER WEINIG GEVOELIG , N.E.G. (STOFFEN, EVI, N.E.G.)11.5D1.5
0483CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN),( RDX), GEDESENSIBILISEERD11.1D1
0484CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE (OCTOGEEN), (HMX), GEDESENSIBILISEERD11.1D1
0485ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.11.4G1.4
0486ONTPLOFBARE VOORWERPEN, EXTREEM WEINIG GEVOELIG (VOORWERPEN, EEI)11.6N1.6
0487ROOKSIGNALEN11.3G1
0488OEFENMUNITIE11.3G1
0489DINITROGLYCOLURIL (DINGU)11.1D1
0490OXYNITROTRIAZOL (ONTA)11.1D1
0491VOORTDRIJVENDE LADINGEN11.4C1.4
0492KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN11.3G1
0493KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN11.4G1.4
0494OLIEPIJPDOORBORINGSAPPARATEN, ZONDER SLAGPIJPJE11.4D1.4
0495VOORTDRIJVENDE STOF, VLOEIBAAR11.3C1
0496OCTONAL11.1D1
0497VOORTDRIJVENDE STOF, VLOEIBAAR11.1C1
0498VOORTDRIJVENDE STOF, VAST11.1C1
0499VOORTDRIJVENDE STOF, VAST11.3C1
0500SLAGPIJPJES, SAMENGESTELD, NIET ELEKTRISCH11.4S1.4
0501VOORTDRIJVENDE STOF, VAST11.4C1.4
0502RAKETTEN, MET INERTE KOP11.2C1
0503VEILIGHEIDSINRICHTINGEN, PYROTECHNISCH11.4G1.4
05041H-TETRAZOL11.1D1
0505SCHEEPSNOODSIGNALEN11.4G1.4
0506SCHEEPSNOODSIGNALEN11.4S1.4
0507ROOKSIGNALEN11.4S1.4
05081-HYDROXYBENZOTRIAZOL, WATERVRIJ, DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 20 MASSA-% WATER11.3C1
0509ROOKZWAK BUSKRUIT11.4C1.4
0510RAKETAANDRIJVINGEN11.4C1.4
0511SLAGPIJPJES, ELEKTRONISCH, programmeerbaar 11.1B1
0512SLAGPIJPJES, ELEKTRONISCH, programmeerbaar 11.4B1.4
0513SLAGPIJPJES, ELEKTRONISCH, programmeerbaar 11.4S1.4
1001ACETYLEEN, OPGELOST (ETHYN, OPGELOST)24F2.1
1002LUCHT, SAMENGEPERST (PERSLUCHT)21A2.2
1003LUCHT, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR23O2.2+5.1
1005AMMONIAK, WATERVRIJ22TC2.3+8
1006ARGON, SAMENGEPERST21A2.2
1008BOORTRIFLUORIDE22TC2.3+8
1009BROOMTRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 13B1)22A2.2
1010BUTADIENEN, GESTABILISEERD of MENGSEL VAN BUTADIENEN EN KOOLWATERSTOF, GESTABILISEERD, met meer dan 40% butadienen22F2.1
1011BUTAAN22F2.1
10121-BUTEEN OF CIS-2-BUTEEN OF TRANS-2-BUTEEN OF MENGSEL VAN BUTENEN22F2.1
1013KOOLDIOXIDE (KOOLSTOFDIOXIDE) (KOOLZUUR)22A2.2
1016KOOLMONOXIDE, SAMENGEPERST (KOOLSTOFMONOXIDE, SAMENGEPERST)21TF2.3 + 2.1
1017CHLOOR22TOC2.3 + 5.1 + 8
1018CHLOORDIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 22)22A2.2
1020CHLOORPENTAFLUORETHAAN (KOELGAS R 115)22A2.2
10211-CHLOOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 124)22A2.2
1022CHLOORTRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 13)22A2.2
1023STADSGAS, SAMENGEPERST21TF2.3+2.1
1026DICYAAN22TF2.3+2.1
1027CYCLOPROPAAN22F2.1
1028DICHLOORDIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 12)22A2.2
1029DICHLOORFLUORMETHAAN (KOELGAS R 21)22A2.2
10301,1-DIFLUORETHAAN (KOELGAS R 152A)22F2.1
1032DIMETHYLAMINE, WATERVRIJ22F2.1
1033DIMETHYLETHER22F2.1
1035ETHAAN22F2.1
1036ETHYLAMINE22F2.1
1037ETHYLCHLORIDE22F2.1
1038ETHYLEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (ETHEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR)23F2.1
1039ETHYLMETHYLETHER22F2.1
1040ETHYLEENOXIDE22TF2.3+2.1
1040ETHYLEENOXIDE MET STIKSTOF TOT EEN MAXIMALE TOTALE DRUK VAN 1 MPA (10 BAR) BIJ 50 °C22TF2.3+2.1
1041MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLZUUR) MET MEER DAN 9 %, MAAR TEN HOOGSTE 87 % ETHYLEENOXIDE22F2.1
1043MESTSTOF, OPLOSSING MET NIET GEBONDEN AMMONIAK24A2.2
1044BRANDBLUSAPPARATEN MET SAMENGEPERST OF VLOEIBAAR GEMAAKT GAS26A2.2
1045FLUOR, SAMENGEPERST21TOC2.3+5.1+8
1046HELIUM, SAMENGEPERST21A2.2
1048WATERSTOFBROMIDE, WATERVRIJ (BROOMWATERSTOF, WATERVRIJ)22TC2.3+8
1049WATERSTOF, SAMENGEPERST21F2.1
1050WATERSTOFCHLORIDE, WATERVRIJ (CHLOORWATERSTOF, WATERVRIJ)22TC2.3+8
1051CYAANWATERSTOF, GESTABILISEERD, MET MINDER DAN 3% WATER6.1TF1I6.1+3
1052FLUORWATERSTOF, WATERVRIJ8CT1I8+6.1
1053WATERSTOFSULFIDE (ZWAVELWATERSTOF)22TF2.3+2.1
1055ISOBUTEEN22F2.1
1056KRYPTON, SAMENGEPERST21A2.2
1057AANSTEKERS MET BRANDBAAR GAS OF NAVULPATRONEN VOOR AANSTEKERS MET BRANDBAAR GAS26F2.1
1058VLOEIBAAR GEMAAKTE GASSEN, NIET BRANDBAAR, ONDER EEN ATMOSFEER VAN STIKSTOF, KOOL(STOF)DIOXIDE OF LUCHT22A2.2
1060MENGSEL VAN METHYLACETYLEEN EN PROPADIEEN, GESTABILISEERD (MENGSEL P1) (MENGSEL P2)22F2.1
1061METHYLAMINE, WATERVRIJ22F2.1
1062METHYLBROMIDE MET TEN HOOGSTE 2 % CHLOORPIKRINE22T2.3
1063METHYLCHLORIDE (KOELGAS R 40)22F2.1
1064METHYLMERCAPTAAN22TF2.3+2.1
1065NEON, SAMENGEPERST21A2.2
1066STIKSTOF, SAMENGEPERST21A2.2
1067DISTIKSTOFTETROXIDE (STIKSTOFDIOXIDE)22TOC2.3+5.1+ 8
1069NITROSYLCHLORIDE22TC2.3+8
1070DISTIKSTOFOXIDE (LACHGAS)22O2.2+5.1
1071OLIEGAS, SAMENGEPERST (PETROLEUMGAS, SAMENGEPERST)21TF2.3+2.1
1072ZUURSTOF, SAMENGEPERST21O2.2+5.1
1073ZUURSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR23O2.2+5.1
1075PETROLEUMGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT22F2.1
1076FOSGEEN22TC2.3+8
1077PROPEEN (PROPYLEEN)22F2.1
1078KOELGAS, N.E.G. (MENGSEL F1) (MENGSEL F2) (MENGSEL F3)22A2.2
1079ZWAVELDIOXIDE22TC2.3+8
1080ZWAVELHEXAFLUORIDE22A2.2
1081TETRAFLUORETHYLEEN, GESTABILISEERD22F2.1
1082CHLOORTRIFLUORETHYLEEN, GESTABILISEERD (KOELGAS R 1113)22TF2.3+2.1
1083TRIMETHYLAMINE, WATERVRIJ22F2.1
1085VINYLBROMIDE, GESTABILISEERD22F2.1
1086VINYLCHLORIDE, GESTABILISEERD22F2.1
1087VINYLMETHYLETHER, GESTABILISEERD22F2.1
1088ACETAL (1,1-DIETHOXYETHAAN)3F1II3
1089ACEETALDEHYDE (ETHANAL)3F1I3
1090ACETON3F1II3
1091ACETONOLIËN3F1II3
1092ACROLEINE, GESTABILISEERD6.1TF1I6.1+3
1093ACRYLNITRIL, GESTABILISEERD3FT1I3+6.1
1098ALLYLALCOHOL6.1TF1I6.1+3
1099ALLYLBROMIDE3FT1I3+6.1
1100ALLYLCHLORIDE3FT1I3+6.1
1104AMYLACETATEN3F1III3
1105PENTANOLEN3F1II3
1105PENTANOLEN3F1III3
1106AMYLAMINEN3FCIII3+8
1106AMYLAMINEN3FCII3+8
1107AMYLCHLORIDEN3F1II3
1108PENTEEN-1 (N-AMYLEEN)3F1I3
1109AMYLFORMIATEN3F1III3
1110N-AMYLMETHYLKETON3F1III3
1111AMYLMERCAPTANEN3F1II3
1112AMYLNITRATEN3F1III3
1113AMYLNITRIETEN3F1II3
1114BENZEEN3F1II3
1120BUTANOLEN3F1II3
1120BUTANOLEN3F1III3
1123BUTYLACETATEN3F1II3
1123BUTYLACETATEN3F1III3
1125N-BUTYLAMINE3FCII3+8
11261-BROOMBUTAAN (N-BUTYLBROMIDE)3F1II3
1127CHLOORBUTANEN (BUTYLCHLORIDEN)3F1II3
1128N-BUTYLFORMIAAT3F1II3
1129BUTYRALDEHYDE3F1II3
1130KAMFEROLIE3F1III3
1131KOOLSTOFDISULFIDE (ZWAVELKOOLSTOF)3FT1I3+6.1
1133LIJMEN, MET BRANDBARE VLOEISTOF3F1I3
1133LIJMEN, MET BRANDBARE VLOEISTOF (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1II3
1133LIJMEN, MET BRANDBARE VLOEISTOF (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1II3
1133LIJMEN, MET BRANDBARE VLOEISTOF3F1III3
1133LIJMEN, MET BRANDBARE VLOEISTOF (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1III3
1133LIJMEN, MET BRANDBARE VLOEISTOF (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1III3
1134CHLOORBENZEEN (FENYLCHLORIDE)3F1III3
1135ETHYLEENCHLOORHYDRINE (2-CHLOORETHANOL)6.1TF1I6.1+3
1136KOOLTEERDESTILLATEN, BRANDBAAR3F1II3
1136KOOLTEERDESTILLATEN, BRANDBAAR3F1III3
1139BESCHERMLAK, OPLOSSING (WAARONDER VOOR INDUSTRIËLE OF ANDERE DOELEINDEN GEBRUIKTE OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN OF DEKLAGEN, ZOALS BESCHERMLAAG VOOR VOERTUIGCARROSSERIEËN, BEKLEDING VAN VATEN)3F1I3
1139BESCHERMLAK, OPLOSSING (WAARONDER VOOR INDUSTRIËLE OF ANDERE DOELEINDEN GEBRUIKTE OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN OF DEKLAGEN, ZOALS BESCHERMLAAG VOOR VOERTUIGCARROSSERIEËN, BEKLEDING VAN VATEN) (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1II3
1139BESCHERMLAK, OPLOSSING (WAARONDER VOOR INDUSTRIËLE OF ANDERE DOELEINDEN GEBRUIKTE OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN OF DEKLAGEN, ZOALS BESCHERMLAAG VOOR VOERTUIGCARROSSERIEËN, BEKLEDING VAN VATEN) (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1II3
1139BESCHERMLAK, OPLOSSING (WAARONDER VOOR INDUSTRIËLE OF ANDERE DOELEINDEN GEBRUIKTE OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN OF DEKLAGEN, ZOALS BESCHERMLAAG VOOR VOERTUIGCARROSSERIEËN, BEKLEDING VAN VATEN)3F1III3
1139BESCHERMLAK, OPLOSSING (WAARONDER VOOR INDUSTRIËLE OF ANDERE DOELEINDEN GEBRUIKTE OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN OF DEKLAGEN, ZOALS BESCHERMLAAG VOOR VOERTUIGCARROSSERIEËN, BEKLEDING VAN VATEN) (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110
KPA)
3F1III3
1139BESCHERMLAK, OPLOSSING (WAARONDER VOOR INDUSTRIËLE OF ANDERE DOELEINDEN GEBRUIKTE OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN OF DEKLAGEN, ZOALS BESCHERMLAAG VOOR VOERTUIGCARROSSERIEËN, BEKLEDING VAN VATEN) (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1III3
1143CROTONALDEHYDE OF CROTONALDEHYDE, GESTABILISEERD6.1TF1I6.1+3
1144CROTONYLEEN (BUTYN-2)3F1I3
1145CYCLOHEXAAN3F1II3
1146CYCLOPENTAAN3F1II3
1147DECAHYDRONAFTALEEN (DECALINE)3F1III3
1148DIACETONALCOHOL, CHEMISCH ZUIVER3F1III3
1148DIACETONALCOHOL, TECHNISCH3F1II3
1149DIBUTYLETHERS3F1III3
11501,2-DICHLOORETHYLEEN3F1II3
1152DICHLOORPENTANEN3F1III3
1153ETHYLEENGLYCOLDIETHYLETHER (1,2--DIETHOXYETHAAN)3F1II3
1153ETHYLEENGLYCOLDIETHYLETHER (1,2--DIETHOXYETHAAN)3F1III3
1154DIETHYLAMINE3FCII3+8
1155DIETHYLETHER (ETHYLETHER)3F1I3
1156DIETHYLKETON3F1II3
1157DIISOBUTYLKETON3F1III3
1158DIISOPROPYLAMINE3FCII3+8
1159DIISOPROPYLETHER3F1II3
1160DIMETHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER3FCII3+8
1161DIMETHYLCARBONAAT3F1II3
1162DIMETHYLDICHLOORSILAAN3FCII3+8
1163DIMETHYLHYDRAZINE, ASYMMETRISCH6.1TFCI6.1+3+8
1164DIMETHYLSULFIDE3F1II3
1165DIOXAAN3F1II3
1166DIOXOLAAN3F1II3
1167DIVINYLETHER, GESTABILISEERD3F1I3
1169EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1II3
1169EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1II3
1169EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR3F1III3
1169EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1III3
1169EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1III3
1170ETHANOL (ETHYLALCOHOL) OF ETHANOL, OPLOSSING (ETHYLALCOHOL, OPLOSSING)3F1II3
1170ETHANOL, OPLOSSING (ETHYLALCOHOL, OPLOSSING)3F1III3
1171ETHYLEENGLYCOLMONOETHYLETHER (2-ETHOXYETHANOL)3F1III3
1172ETHYLEENGLYCOLMONOETHYLETHERACETAAT (2-ETHOXYETHYLACETAAT)3F1III3
1173ETHYLACETAAT3F1II3
1175ETHYLBENZEEN3F1II3
1176TRIETHYLBORAAT3F1II3
11772-ETHYLBUTYLACETAAT3F1III3
11782-ETHYLBUTYRALDEHYDE3F1II3
1179ETHYLBUTYLETHER3F1II3
1180ETHYLBUTYRAAT3F1III3
1181ETHYLCHLOORACETAAT6.1TF1II6.1+3
1182ETHYLCHLOORFORMIAAT6.1TFCI6.1+3+8
1183ETHYLDICHLOORSILAAN4.3WFCI4.3+3+8
1184ETHYLEENDICHLORIDE (1,2-DICHLOORETHAAN)3FT1II3+6.1
1185ETHYLEENIMINE, GESTABILISEERD6.1TF1I6.1+3
1188ETHYLEENGLYCOLMONOMETHYLETHER (2- METHOXYETHANOL)3F1III3
1189ETHYLEENGLYCOLMONOMETHYLETHERACETAAT3F1III3
1190ETHYLFORMIAAT3F1II3
1191OCTYLALDEHYDEN (ETHYLHEXALDEHYDEN) (2- ETHYLHEXALDEHYDE, 3-ETHYLHEXALDEHYDE)3F1III3
1192ETHYLLACTAAT3F1III3
1193ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON)3F1II3
1194ETHYLNITRIET, OPLOSSING3FT1I3+6.1
1195ETHYLPROPIONAAT3F1II3
1196ETHYLTRICHLOORSILAAN3FCII3+8
1197EXTRACTEN, SMAAKSTOFFEN, VLOEIBAAR (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1II3
1197EXTRACTEN, SMAAKSTOFFEN, VLOEIBAAR (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1II3
1197EXTRACTEN, SMAAKSTOFFEN, VLOEIBAAR3F1III3
1197EXTRACTEN, SMAAKSTOFFEN, VLOEIBAAR (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1III3
1197EXTRACTEN, SMAAKSTOFFEN, VLOEIBAAR (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1III3
1198FORMALDEHYDE, OPLOSSING, BRANDBAAR3FCIII3+8
1199FURALDEHYDEN6.1TF1II6.1+3
1201FOEZELOLIE3F1II3
1201FOEZELOLIE3F1III3
1202DIESELOLIE OF GASOLIE OF STOOKOLIE, LICHT (VLAMPUNT TEN HOOGSTE 60 °C)3F1III3
1202DIESELOLIE OVEREENKOMSTIG NORM EN 590:2013 + A1:2017 OF GASOLIE OF STOOKOLIE, LICHT MET EEN VLAMPUNT OVEREENKOMSTIG NORM EN 590:2013 + A1:20173F1III3
1202DIESELOLIE OF GASOLIE OF STOOKOLIE, LICHT (VLAMPUNT HOGER DAN 60 °C, DOCH TEN HOOGSTE 100 °C)3F1III3
1203BENZINE (MOTORBRANDSTOF)3F1II3
1204NITROGLYCERINE, OPLOSSING IN ALCOHOL MET TEN HOOGSTE 1% NITROGLYCERINE3DII3
1206HEPTANEN3F1II3
1207HEXALDEHYDE3F1III3
1208HEXANEN3F1II3
1210DRUKINKT, BRANDBAAR OF DRUKINKT-VERWANTE PRODUKTEN (WAARONDER BEGREPEN DRUKINKTVERDUNNERS EN DRUKINKTOPLOSMIDDELEN), BRANDBAAR3F1I3
1210DRUKINKT, BRANDBAAR OF DRUKINKT-VERWANTE PRODUKTEN (WAARONDER BEGREPEN DRUKINKTVERDUNNERS EN DRUKINKTOPLOSMIDDELEN), BRANDBAAR (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1II3
1210DRUKINKT, BRANDBAAR OF DRUKINKT-VERWANTE PRODUKTEN (WAARONDER BEGREPEN DRUKINKTVERDUNNERS EN DRUKINKTOPLOSMIDDELEN), BRANDBAAR (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1II3
1210DRUKINKT, BRANDBAAR OF DRUKINKT-VERWANTE PRODUKTEN (WAARONDER BEGREPEN DRUKINKTVERDUNNERS EN DRUKINKTOPLOSMIDDELEN), BRANDBAAR3F1III3
1210DRUKINKT, BRANDBAAR OF DRUKINKT-VERWANTE PRODUKTEN (WAARONDER BEGREPEN DRUKINKTVERDUNNERS EN DRUKINKTOPLOSMIDDELEN), BRANDBAAR (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1III3
1210DRUKINKT, BRANDBAAR OF DRUKINKT-VERWANTE PRODUKTEN (WAARONDER BEGREPEN DRUKINKTVERDUNNERS EN DRUKINKTOPLOSMIDDELEN), BRANDBAAR (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1III3
1212ISOBUTANOL (ISOBUTYLALCOHOL)3F1III3
1213ISOBUTYLACETAAT3F1II3
1214ISOBUTYLAMINE3FCII3+8
1216ISOOCTENEN3F1II3
1218ISOPREEN, GESTABILISEERD3F1I3
1219ISOPROPANOL (ISOPROPYLALCOHOL)3F1II3
1220ISOPROPYLACETAAT3F1II3
1221ISOPROPYLAMINE3FCI3+8
1222ISOPROPYLNITRAAT3F1II3
1223KEROSINE3F1III3
1224KETONEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1II3
1224KETONEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1II3
1224KETONEN, VLOEIBAAR, N.E.G.3F1III3
1228MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. OF MERCAPTANEN, MENGSEL, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.3FT1II3+6.1
1228MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. OF MERCAPTANEN, MENGSEL, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.3FT1III3+6.1
1229MESITYLOXIDE3F1III3
1230METHANOL3FT1II3+6.1
1231METHYLACETAAT3F1II3
1233METHYLAMYLACETAAT3F1III3
1234METHYLAL (DIMETHOXYMETHAAN)3F1II3
1235METHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER3FCII3+8
1237METHYLBUTYRAAT3F1II3
1238METHYLCHLOORFORMIAAT6.1TFCI6.1+3+8
1239METHYLCHLOORMETHYLETHER6.1TF1I6.1+3
1242METHYLDICHLOORSILAAN4.3WFCI4.3+3+8
1243METHYLFORMIAAT3F1I3
1244METHYLHYDRAZINE6.1TFCI6.1+3+8
1245METHYLISOBUTYLKETON3F1II3
1246METHYLISOPROPENYLKETON, GESTABILISEERD3F1II3
1247METHYLMETHACRYLAAT, MONOMEER, GESTABILISEERD3F1II3
1248METHYLPROPIONAAT3F1II3
1249METHYLPROPYLKETON3F1II3
1250METHYLTRICHLOORSILAAN3FCII3+8
1251METHYLVINYLKETON, GESTABILISEERD6.1TFCI6.1+3+8
1259NIKKELTETRACARBONYL6.1TF1I6.1+3
1261NITROMETHAAN3F1II3
1262OCTANEN3F1II3
1263VERF (WAARONDER BEGREPEN VERF, LAKVERF, EMAILLAK, BEITS, SCHELLAKOPLOSSING, VERNIS, POLIJSTMIDDEL, VLOEIBARE PLAMUUR, VLOEIBARE LAKBASIS) OF VERF-VERWANTE PRODUCTEN (WAARONDER BEGREPEN VERFVERDUNNERS EN VERFOPLOSMIDDELEN)3F1I3
1263VERF (WAARONDER BEGREPEN VERF, LAKVERF, EMAILLAK, BEITS, SCHELLAKOPLOSSING, VERNIS, POLIJSTMIDDEL, VLOEIBARE PLAMUUR, VLOEIBARE LAKBASIS) OF VERF-VERWANTE PRODUCTEN (WAARONDER BEGREPEN VERFVERDUNNERS EN VERFOPLOSMIDDELEN) (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1II3
1263VERF (WAARONDER BEGREPEN VERF, LAKVERF, EMAILLAK, BEITS, SCHELLAKOPLOSSING, VERNIS, POLIJSTMIDDEL, VLOEIBARE PLAMUUR, VLOEIBARE LAKBASIS) OF VERF-VERWANTE PRODUCTEN (WAARONDER BEGREPEN VERFVERDUNNERS EN VERFOPLOSMIDDELEN) (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1II3
1263VERF (WAARONDER BEGREPEN VERF, LAKVERF, EMAILLAK, BEITS, SCHELLAKOPLOSSING, VERNIS, POLIJSTMIDDEL, VLOEIBARE PLAMUUR, VLOEIBARE LAKBASIS) OF VERF-VERWANTE PRODUCTEN (WAARONDER BEGREPEN VERFVERDUNNERS EN VERFOPLOSMIDDELEN)3F1III3
1263VERF (WAARONDER BEGREPEN VERF, LAKVERF, EMAILLAK, BEITS, SCHELLAKOPLOSSING, VERNIS, POLIJSTMIDDEL, VLOEIBARE PLAMUUR, VLOEIBARE LAKBASIS) OF VERF-VERWANTE PRODUCTEN (WAARONDER BEGREPEN VERFVERDUNNERS EN VERFOPLOSMIDDELEN) (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1III3
1263VERF (WAARONDER BEGREPEN VERF, LAKVERF, EMAILLAK, BEITS, SCHELLAKOPLOSSING, VERNIS, POLIJSTMIDDEL, VLOEIBARE PLAMUUR, VLOEIBARE LAKBASIS) OF VERF-VERWANTE PRODUCTEN (WAARONDER BEGREPEN VERFVERDUNNERS EN VERFOPLOSMIDDELEN) (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1III3
1264PARALDEHYDE3F1III3
1265PENTANEN, VLOEIBAAR3F1I3
1265PENTANEN, VLOEIBAAR3F1II3
1266PARFUMERIEPRODUCTEN MET BRANDBARE OPLOSMIDDELEN (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1II3
1266PARFUMERIEPRODUCTEN MET BRANDBARE OPLOSMIDDELEN (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1II3
1266PARFUMERIEPRODUCTEN MET BRANDBARE OPLOSMIDDELEN3F1III3
1266PARFUMERIEPRODUCTEN MET BRANDBARE OPLOSMIDDELEN (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1III3
1266PARFUMERIEPRODUCTEN MET BRANDBARE OPLOSMIDDELEN (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1III3
1267RUWE AARDOLIE3F1I3
1267RUWE AARDOLIE (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1II3
1267RUWE AARDOLIE (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1II3
1267RUWE AARDOLIE3F1III3
1268AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. OF AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G.3F1I3
1268AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. OF AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G. (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1II3
1268AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. OF AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G. (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1II3
1268AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. OF AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G.3F1III3
1272PIJNOLIE3F1III3
1274N-PROPANOL (N-PROPYLALCOHOL)3F1II3
1274N-PROPANOL (N-PROPYLALCOHOL)3F1III3
1275PROPIONALDEHYDE3F1II3
1276N-PROPYLACETAAT3F1II3
1277PROPYLAMINE3FCII3+8
12781-CHLOORPROPAAN (PROPYLCHLORIDE)3F1II3
12791,2-DICHLOORPROPAAN (PROPYLEENDICHLORIDE)3F1II3
1280PROPYLEENOXIDE3F1I3
1281PROPYLFORMIATEN3F1II3
1282PYRIDINE3F1II3
1286HARSOLIE (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1II3
1286HARSOLIE (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1II3
1286HARSOLIE3F1III3
1286HARSOLIE (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1III3
1286HARSOLIE (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1III3
1287RUBBERSOLUTIE (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1II3
1287RUBBERSOLUTIE (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1II3
1287RUBBERSOLUTIE3F1III3
1287RUBBERSOLUTIE (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1III3
1287RUBBERSOLUTIE (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1III3
1288LEISTEENOLIE3F1II3
1288LEISTEENOLIE3F1III3
1289NATRIUMMETHYLAAT, OPLOSSING IN ALCOHOL3FCII3+8
1289NATRIUMMETHYLAAT, OPLOSSING IN ALCOHOL3FCIII3+8
1292TETRAETHYLSILICAAT3F1III3
1293TINCTUREN, MEDICINALE3F1II3
1293TINCTUREN, MEDICINALE3F1III3
1294TOLUEEN3F1II3
1295TRICHLOORSILAAN (SILICOCHLOROFORM)4.3WFCI4.3+3+8
1296TRIETHYLAMINE3FCII3+8
1297TRIMETHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER, MET TEN HOOGSTE 50 MASSA-% TRIMETHYLAMINE3FCI3+8
1297TRIMETHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER, MET TEN HOOGSTE 50 MASSA-% TRIMETHYLAMINE3FCII3+8
1297TRIMETHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER, MET TEN HOOGSTE 50 MASSA-% TRIMETHYLAMINE3FCIII3+8
1298TRIMETHYLCHLOORSILAAN3FCII3+8
1299TERPENTIJN3F1III3
1300KUNSTTERPENTIJN (WHITE SPIRIT)3F1II3
1300KUNSTTERPENTIJN (WHITE SPIRIT)3F1III3
1301VINYLACETAAT, GESTABILISEERD3F1II3
1302VINYLETHYLETHER, GESTABILISEERD3F1I3
1303VINYLIDEENCHLORIDE, GESTABILISEERD (1,1- DICHLOORETHYLEEN, GESTABILISEERD)3F1I3
1304VINYLISOBUTYLETHER, GESTABILISEERD3F1II3
1305VINYLTRICHLOORSILAAN3FCII3+8
1306HOUTCONSERVERINGSMIDDELEN, VLOEIBAAR (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1II3
1306HOUTCONSERVERINGSMIDDELEN, VLOEIBAAR (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1II3
1306HOUTCONSERVERINGSMIDDELEN, VLOEIBAAR3F1III3
1306HOUTCONSERVERINGSMIDDELEN, VLOEIBAAR (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1III3
1306HOUTCONSERVERINGSMIDDELEN, VLOEIBAAR (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1III3
1307XYLENEN3F1II3
1307XYLENEN3F1III3
1308ZIRKONIUM, GESUSPENDEERD IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF3F1I3
1308ZIRKONIUM, GESUSPENDEERD IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1II3
1308ZIRKONIUM, GESUSPENDEERD IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1II3
1308ZIRKONIUM, GESUSPENDEERD IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF3F1III3
1309ALUMINIUMPOEDER, GECOAT4.1F3II4.1
1309ALUMINIUMPOEDER, GECOAT4.1F3III4.1
1310AMMONIUMPIKRAAT, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 10 MASSA-% WATER4.1DI4.1
1312BORNEOL4.1F1III4.1
1313CALCIUMRESINAAT4.1F3III4.1
1314CALCIUMRESINAAT, GESMOLTEN EN GESTOLD4.1F3III4.1
1318KOBALTRESINAAT, NEERGESLAGEN4.1F3III4.1
1320DINITROFENOL, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 15 MASSA-% WATER4.1DTI4.1+6.1
1321DINITROFENOLATEN, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 15 MASSA-% WATER4.1DTI4.1+6.1
1322DINITRORESORCINOL, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 15 MASSA-% WATER4.1DI4.1
1323FERROCERIUM4.1F3II4.1
1324FILMS MET EEN BASIS VAN NITROCELLULOSE, GECOAT MET GELATINE, MET UITZONDERING VAN AFVALSTOFFEN4.1F1III4.1
1325BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.4.1F1II4.1
1325BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.4.1F1III4.1
1326HAFNIUMPOEDER, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 25 MASSA-% WATER4.1F3II4.1
1327HOOI, STRO OF BHUSA (STROHAKSEL)4.1F1NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR
1328HEXAMETHYLEENTETRAMINE4.1F1III4.1
1330MANGAANRESINAAT4.1F3III4.1
1331WRIJVINGSLUCIFERS4.1F1III4.1
1332METALDEHYDE4.1F1III4.1
1333CERIUM, PLATEN, BLOKKEN EN STAVEN4.1F3II4.1
1334NAFTALEEN, RUW OF NAFTALEEN, GERAFFINEERD4.1F1III4.1
1336NITROGUANIDINE (PIKRIET), BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 20 MASSA-% WATER4.1DI4.1
1337ZETMEELNITRAAT, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 20 MASSA-% WATER4.1DI4.1
1338FOSFOR, ROOD, AMORF4.1F3III4.1
1339FOSFORHEPTASULFIDE (CHEMISCHE FORMULE P4S7), VRIJ VAN WITTE OF GELE FOSFOR4.1F3II4.1
1340FOSFORPENTASULFIDE (CHEMISCHE FORMULE P2S5), VRIJ VAN WITTE OF GELE FOSFOR4.3WF2II4.3+4.1
1341FOSFORSESQUISULFIDE (CHEMISCHE FORMULE P4S3), VRIJ VAN WITTE OF GELE FOSFOR4.1F3II4.1
1343FOSFORTRISULFIDE (CHEMISCHE FORMULE P4S6), VRIJ VAN WITTE OF GELE FOSFOR4.1F3II4.1
1344TRINITROFENOL (PIKRINEZUUR), BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 30 MASSA-% WATER4.1DI4.1
1345RUBBERAFVAL OF RUBBERRESTEN, POEDER- OF KORRELVORMIG4.1F1II4.1
1346SILICIUMPOEDER, AMORF4.1F3III4.1
1347ZILVERPIKRAAT, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 30 MASSA-% WATER4.1DI4.1
1348NATRIUMDINITRO-O-CRESOLAAT, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 15 MASSA-% WATER4.1DTI4.1+6.1
1349NATRIUMPIKRAMAAT, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 20 MASSA-% WATER4.1DI4.1
1350ZWAVEL4.1F3III4.1
1352TITAANPOEDER, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 25 MASSA-% WATER4.1F3II4.1
1353VEZELS, GEÏMPREGNEERD MET ZWAK GENITREERDE NITROCELLULOSE, N.E.G. OF WEEFSELS, GEÏMPREGNEERD MET ZWAK GENITREERDE NITROCELLULOSE, N.E.G.4.1F1III4.1
1354TRINITROBENZEEN, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 30 MASSA-% WATER4.1DI4.1
1355TRINITROBENZOËZUUR, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 30 MASSA-% WATER4.1DI4.1
1356TRINITROTOLUEEN (TNT), BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 30 MASSA-% WATER4.1DI4.1
1357UREUMNITRAAT, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 20 MASSA-% WATER4.1DI4.1
1358ZIRKONIUMPOEDER, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 25 MASSA-% WATER4.1F3II4.1
1360CALCIUMFOSFIDE4.3WT2I4.3+6.1
1361KOOL OF ROET, VAN DIERLIJKE OF PLANTAARDIGE OORSPRONG4.2S2II4.2
1361KOOL OF ROET, VAN DIERLIJKE OF PLANTAARDIGE OORSPRONG4.2S2III4.2
1362KOOL, GEACTIVEERD4.2S2III4.2
1363COPRA4.2S2III4.2
1364KATOENAFVAL, OLIEHOUDEND4.2S2III4.2
1365KATOEN, VOCHTIG4.2S2III4.2
1369P-NITROSODIMETHYLANILINE4.2S2II4.2
1372VEZELS VAN DIERLIJKE OORSPRONG OF VEZELS VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG, GEBRAND, NAT OF VOCHTIG4.2S2NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR
1373VEZELS OF WEEFSELS VAN DIERLIJKE, PLANTAARDIGE OF SYNTHETISCHE OORSPRONG, N.E.G., GEÏMPREGNEERD MET OLIE4.2S2III4.2
1374VISMEEL (VISAFVAL), NIET GESTABILISEERD4.2S2II4.2
1376IJZEROXIDE, AFGEWERKT OF IJZERSPONS, AFGEWERKT, AFKOMSTIG VAN DE LICHTGASZUIVERING4.2S4III4.2
1378METAALKATALYSATOR, BEVOCHTIGD MET EEN ZICHTBARE OVERMAAT VLOEISTOF4.2S4II4.2
1379PAPIER, BEHANDELD MET ONVERZADIGDE OLIËN, ONVOLLEDIG GEDROOGD (MET INBEGRIP VAN CARBONPAPIER)4.2S2III4.2
1380PENTABORAAN4.2ST3I4.2+6.1
1381FOSFOR, WIT OF GEEL, ONDER WATER OF IN OPLOSSING4.2ST3I4.2+6.1
1381FOSFOR, WIT OF GEEL, DROOG4.2ST4I4.2+6.1
1382KALIUMSULFIDE, WATERVRIJ OF KALIUMSULFIDE MET MINDER DAN 30% KRISTALWATER4.2S4II4.2
1383PYROFOOR METAAL, N.E.G. OF PYROFORE LEGERING, N.E.G.4.2S4I4.2
1384NATRIUMDITHIONIET4.2S4II4.2
1385NATRIUMSULFIDE, WATERVRIJ OF NATRIUMSULFIDE MET MINDER DAN 30% KRISTALWATER4.2S4II4.2
1386OLIEZAADKOEKEN MET MEER DAN 1,5 MASSA-% OLIE EN TEN HOOGSTE 11 MASSA-% VOCHT4.2S2III4.2
1387WOLAFVAL, VOCHTIG4.2S2NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR
1389AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN, VLOEIBAAR4.3W1I4.3
1390ALKALIMETAALAMIDEN4.3W2II4.3
1391DISPERSIE VAN AARDALKALIMETALEN OF DISPERSIE VAN ALKALIMETALEN4.3W1I4.3
1392AMALGAAM VAN AARDALKALIMETALEN, VLOEIBAAR4.3W1I4.3
1393LEGERING VAN AARDALKALIMETALEN, N.E.G.4.3W2II4.3
1394ALUMINIUMCARBIDE4.3W2II4.3
1395ALUMINIUMFERROSILICIUMPOEDER4.3WT2II4.3+6.1
1396ALUMINIUMPOEDER, NIET GECOAT4.3W2II4.3
1396ALUMINIUMPOEDER, NIET GECOAT4.3W2III4.3
1397ALUMINIUMFOSFIDE4.3WT2I4.3+6.1
1398ALUMINIUMSILICIUMPOEDER, NIET GECOAT4.3W2III4.3
1400BARIUM4.3W2II4.3
1401CALCIUM4.3W2II4.3
1402CALCIUMCARBIDE4.3W2I4.3
1402CALCIUMCARBIDE4.3W2II4.3
1403CALCIUMCYAANAMIDE MET MEER DAN 0,1 MASSA-% CALCIUMCARBIDE4.3W2III4.3
1404CALCIUMHYDRIDE4.3W2I4.3
1405CALCIUMSILICIDE4.3W2II4.3
1405CALCIUMSILICIDE4.3W2III4.3
1407CESIUM4.3W2I4.3
1408FERROSILICIUM MET TEN MINSTE 30 MASSA-% DOCH MINDER DAN 90 MASSA-% SILICIUM4.3WT2III4.3+6.1
1409METAALHYDRIDEN, REACTIEF MET WATER, N.E.G.4.3W2I4.3
1409METAALHYDRIDEN, REACTIEF MET WATER, N.E.G.4.3W2II4.3
1410LITHIUMALUMINIUMHYDRIDE4.3W2I4.3
1411LITHIUMALUMINIUMHYDRIDE IN ETHER4.3WF1I4.3+3
1413LITHIUMBOORHYDRIDE4.3W2I4.3
1414LITHIUMHYDRIDE4.3W2I4.3
1415LITHIUM4.3W2I4.3
1417LITHIUMSILICIUM4.3W2II4.3
1418MAGNESIUMPOEDER OF POEDER VAN MAGNESIUMLEGERINGEN4.3WSI4.3+4.2
1418MAGNESIUMPOEDER OF POEDER VAN MAGNESIUMLEGERINGEN4.3WSII4.3+4.2
1418MAGNESIUMPOEDER OF POEDER VAN MAGNESIUMLEGERINGEN4.3WSIII4.3+4.2
1419MAGNESIUMALUMINIUMFOSFIDE4.3WT2I4.3+6.1
1420METALLISCHE LEGERINGEN VAN KALIUM, VLOEIBAAR4.3W1I4.3
1421LEGERING VAN ALKALIMETALEN, VLOEIBAAR, N.E.G.4.3W1I4.3
1422LEGERINGEN VAN KALIUM EN NATRIUM, VLOEIBAAR4.3W1I4.3
1423RUBIDIUM4.3W2I4.3
1426NATRIUMBOORHYDRIDE4.3W2I4.3
1427NATRIUMHYDRIDE4.3W2I4.3
1428NATRIUM4.3W2I4.3
1431NATRIUMMETHYLAAT4.2SC4II4.2+8
1432NATRIUMFOSFIDE4.3WT2I4.3+6.1
1433TINFOSFIDEN4.3WT2I4.3+6.1
1435ZINKAS4.3W2III4.3
1436ZINKPOEDER OF ZINKSTOF4.3WSI4.3+4.2
1436ZINKPOEDER OF ZINKSTOF4.3WSII4.3+4.2
1436ZINKPOEDER OF ZINKSTOF4.3WSIII4.3+4.2
1437ZIRKONIUMHYDRIDE4.1F3II4.1
1438ALUMINIUMNITRAAT5.1O2III5.1
1439AMMONIUMDICHROMAAT5.1O2II5.1
1442AMMONIUMPERCHLORAAT5.1O2II5.1
1444AMMONIUMPERSULFAAT5.1O2III5.1
1445BARIUMCHLORAAT, VAST5.1OT2II5.1+6.1
1446BARIUMNITRAAT5.1OT2II5.1+6.1
1447BARIUMPERCHLORAAT, VAST5.1OT2II5.1+6.1
1448BARIUMPERMANGANAAT5.1OT2II5.1+6.1
1449BARIUMPEROXIDE5.1OT2II5.1+6.1
1450ANORGANISCHE BROMATEN, N.E.G.5.1O2II5.1
1451CESIUMNITRAAT5.1O2III5.1
1452CALCIUMCHLORAAT5.1O2II5.1
1453CALCIUMCHLORIET5.1O2II5.1
1454CALCIUMNITRAAT5.1O2III5.1
1455CALCIUMPERCHLORAAT5.1O2II5.1
1456CALCIUMPERMANGANAAT5.1O2II5.1
1457CALCIUMPEROXIDE5.1O2II5.1
1458CHLORAAT EN BORAAT, MENGSEL5.1O2II5.1
1458CHLORAAT EN BORAAT, MENGSEL5.1O2III5.1
1459CHLORAAT EN MAGNESIUMCHLORIDE, MENGSEL, VAST5.1O2II5.1
1459CHLORAAT EN MAGNESIUMCHLORIDE, MENGSEL, VAST5.1O2III5.1
1461ANORGANISCHE CHLORATEN, N.E.G.5.1O2II5.1
1462ANORGANISCHE CHLORIETEN, N.E.G.5.1O2II5.1
1463CHROOMTRIOXIDE, WATERVRIJ (CHROOMZUUR, VAST)5.1OTCII5.1+6.1+8
1465DIDYMIUMNITRAAT5.1O2III5.1
1466IJZER(III)NITRAAT5.1O2III5.1
1467GUANIDINENITRAAT5.1O2III5.1
1469LOODNITRAAT5.1OT2II5.1+6.1
1470LOODPERCHLORAAT, VAST5.1OT2II5.1+6.1
1471LITHIUMHYPOCHLORIET, DROOG OF LITHIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL5.1O2II5.1
1471LITHIUMHYPOCHLORIET, DROOG OF LITHIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL5.1O2III5.1
1472LITHIUMPEROXIDE5.1O2II5.1
1473MAGNESIUMBROMAAT5.1O2II5.1
1474MAGNESIUMNITRAAT5.1O2III5.1
1475MAGNESIUMPERCHLORAAT5.1O2II5.1
1476MAGNESIUMPEROXIDE5.1O2II5.1
1477ANORGANISCHE NITRATEN, N.E.G.5.1O2II5.1
1477ANORGANISCHE NITRATEN, N.E.G.5.1O2III5.1
1479OXIDERENDE VASTE STOF, N.E.G.5.1O2I5.1
1479OXIDERENDE VASTE STOF, N.E.G.5.1O2II5.1
1479OXIDERENDE VASTE STOF, N.E.G.5.1O2III5.1
1481ANORGANISCHE PERCHLORATEN, N.E.G.5.1O2II5.1
1481ANORGANISCHE PERCHLORATEN, N.E.G.5.1O2III5.1
1482ANORGANISCHE PERMANGANATEN, N.E.G.5.1O2II5.1
1482ANORGANISCHE PERMANGANATEN, N.E.G.5.1O2III5.1
1483ANORGANISCHE PEROXIDEN, N.E.G.5.1O2II5.1
1483ANORGANISCHE PEROXIDEN, N.E.G.5.1O2III5.1
1484KALIUMBROMAAT5.1O2II5.1
1485KALIUMCHLORAAT5.1O2II5.1
1486KALIUMNITRAAT5.1O2III5.1
1487KALIUMNITRAAT EN NATRIUMNITRIET, MENGSEL5.1O2II5.1
1488KALIUMNITRIET5.1O2II5.1
1489KALIUMPERCHLORAAT5.1O2II5.1
1490KALIUMPERMANGANAAT5.1O2II5.1
1491KALIUMPEROXIDE5.1O2I5.1
1492KALIUMPERSULFAAT5.1O2III5.1
1493ZILVERNITRAAT5.1O2II5.1
1494NATRIUMBROMAAT5.1O2II5.1
1495NATRIUMCHLORAAT5.1O2II5.1
1496NATRIUMCHLORIET5.1O2II5.1
1498NATRIUMNITRAAT5.1O2III5.1
1499NATRIUMNITRAAT EN KALIUMNITRAAT, MENGSEL5.1O2III5.1
1500NATRIUMNITRIET5.1OT2III5.1+6.1
1502NATRIUMPERCHLORAAT5.1O2II5.1
1503NATRIUMPERMANGANAAT5.1O2II5.1
1504NATRIUMPEROXIDE5.1O2I5.1
1505NATRIUMPERSULFAAT5.1O2III5.1
1506STRONTIUMCHLORAAT5.1O2II5.1
1507STRONTIUMNITRAAT5.1O2III5.1
1508STRONTIUMPERCHLORAAT5.1O2II5.1
1509STRONTIUMPEROXIDE5.1O2II5.1
1510TETRANITROMETHAAN6.1TO1I6.1+5.1
1511UREUMWATERSTOFPEROXIDE5.1OC2III5.1+8
1512ZINKAMMONIUMNITRIET5.1O2II5.1
1513ZINKCHLORAAT5.1O2II5.1
1514ZINKNITRAAT5.1O2II5.1
1515ZINKPERMANGANAAT5.1O2II5.1
1516ZINKPEROXIDE5.1O2II5.1
1517ZIRKONIUMPIKRAMAAT, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 20 MASSA-% WATER4.1DI4.1
1541ACETONCYAANHYDRINE, GESTABILISEERD6.1T1I6.1
1544ALKALOÏDEN, VAST, N.E.G. OF ALKALOÏDEZOUTEN, VAST, N.E.G.6.1T2I6.1
1544ALKALOÏDEN, VAST, N.E.G. OF ALKALOÏDEZOUTEN, VAST, N.E.G.6.1T2II6.1
1544ALKALOÏDEN, VAST, N.E.G. OF ALKALOÏDEZOUTEN, VAST, N.E.G.6.1T2III6.1
1545ALLYLISOTHIOCYANAAT, GESTABILISEERD6.1TF1II6.1+3
1546AMMONIUMARSENAAT6.1T5II6.1
1547ANILINE6.1T1II6.1
1548ANILINEHYDROCHLORIDE6.1T2III6.1
1549ANORGANISCHE ANTIMOONVERBINDING, VAST, N.E.G.6.1T5III6.1
1550ANTIMOONLACTAAT6.1T5III6.1
1551ANTIMOON-KALIUMTARTRAAT6.1T5III6.1
1553ARSEENZUUR, VLOEIBAAR6.1T4I6.1
1554ARSEENZUUR, VAST6.1T5II6.1
1555ARSEENBROMIDE6.1T5II6.1
1556ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G., ANORGANISCH, MET INBEGRIP VAN ARSENATEN, N.E.G., ARSENIETEN, N.E.G. EN ARSEENSULFIDEN, N.E.G.6.1T4I6.1
1556ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G., ANORGANISCH, MET INBEGRIP VAN ARSENATEN, N.E.G., ARSENIETEN, N.E.G. EN ARSEENSULFIDEN, N.E.G.6.1T4II6.1
1556ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G., ANORGANISCH, MET INBEGRIP VAN ARSENATEN, N.E.G., ARSENIETEN, N.E.G. EN ARSEENSULFIDEN, N.E.G.6.1T4III6.1
1557ARSEENVERBINDING, VAST, N.E.G., ANORGANISCH, MET INBEGRIP VAN ARSENATEN, N.E.G., ARSENIETEN, N.E.G. EN ARSEENSULFIDEN, N.E.G.6.1T5I6.1
1557ARSEENVERBINDING, VAST, N.E.G., ANORGANISCH, MET INBEGRIP VAN ARSENATEN, N.E.G., ARSENIETEN, N.E.G. EN ARSEENSULFIDEN, N.E.G.6.1T5II6.1
1557ARSEENVERBINDING, VAST, N.E.G., ANORGANISCH, MET INBEGRIP VAN ARSENATEN, N.E.G., ARSENIETEN, N.E.G. EN ARSEENSULFIDEN, N.E.G.6.1T5III6.1
1558ARSEEN (ARSENICUM)6.1T5II6.1
1559ARSEENPENTOXIDE6.1T5II6.1
1560ARSEENTRICHLORIDE6.1T4I6.1
1561ARSEENTRIOXIDE6.1T5II6.1
1562ARSEENSTOF6.1T5II6.1
1564BARIUMVERBINDING, N.E.G.6.1T5II6.1
1564BARIUMVERBINDING, N.E.G.6.1T5III6.1
1565BARIUMCYANIDE6.1T5I6.1
1566BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G.6.1T5II6.1
1566BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G.6.1T5III6.1
1567BERYLLIUMPOEDER6.1TF3II6.1+4.1
1569BROOMACETON6.1TF1II6.1+3
1570BRUCINE6.1T2I6.1
1571BARIUMAZIDE, BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 50 MASSA-% WATER4.1DTI4.1+6.1
1572KAKODYLZUUR6.1T5II6.1
1573CALCIUMARSENAAT6.1T5II6.1
1574CALCIUMARSENAAT EN CALCIUMARSENIET, MENGSEL, VAST6.1T5II6.1
1575CALCIUMCYANIDE6.1T5I6.1
1577CHLOORDINITROBENZENEN, VLOEIBAAR6.1T1II6.1
1578CHLOORNITROBENZENEN, VAST6.1T2II6.1
15794-CHLOOR-O-TOLUIDINE-HYDROCHLORIDE, VAST6.1T2III6.1
1580CHLOORPIKRINE6.1T1I6.1
1581MENGSEL VAN CHLOORPIKRINE EN METHYLBROMIDE MET MEER DAN 2 % CHLOORPIKRINE22T2.3
1582MENGSEL VAN CHLOORPIKRINE EN METHYLCHLORIDE22T2.3
1583CHLOORPIKRINE, MENGSEL, N.E.G.6.1T1I6.1
1583CHLOORPIKRINE, MENGSEL, N.E.G.6.1T1II6.1
1583CHLOORPIKRINE, MENGSEL, N.E.G.6.1T1III6.1
1585KOPERACETOARSENIET6.1T5II6.1
1586KOPERARSENIET6.1T5II6.1
1587KOPERCYANIDE6.1T5II6.1
1588CYANIDEN, ANORGANISCH, VAST, N.E.G.6.1T5I6.1
1588CYANIDEN, ANORGANISCH, VAST, N.E.G.6.1T5II6.1
1588CYANIDEN, ANORGANISCH, VAST, N.E.G.6.1T5III6.1
1589CHLOORCYAAN, GESTABILISEERD (CYAANCHLORIDE, GESTABILISEERD)22TC2.3+8
1590DICHLOORANILINEN, VLOEIBAAR6.1T1II6.1
1591O-DICHLOORBENZEEN6.1T1III6.1
1593DICHLOORMETHAAN (METHYLEENCHLORIDE)6.1T1III6.1
1594DIETHYLSULFAAT6.1T1II6.1
1595DIMETHYLSULFAAT6.1TC1I6.1+8
1596DINITROANILINEN6.1T2II6.1
1597DINITROBENZENEN, VLOEIBAAR6.1T1II6.1
1597DINITROBENZENEN, VLOEIBAAR6.1T1III6.1
1598DINITRO-O-CRESOL6.1T2II6.1
1599DINITROFENOL, OPLOSSING6.1T1II6.1
1599DINITROFENOL, OPLOSSING6.1T1III6.1
1600DINITROTOLUENEN, GESMOLTEN6.1T1II6.1
1601DESINFECTIEMIDDEL, VAST, GIFTIG, N.E.G.6.1T2I6.1
1601DESINFECTIEMIDDEL, VAST, GIFTIG, N.E.G.6.1T2II6.1
1601DESINFECTIEMIDDEL, VAST, GIFTIG, N.E.G.6.1T2III6.1
1602KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. OF TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.6.1T1I6.1
1602KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. OF TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.6.1T1II6.1
1602KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. OF TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.6.1T1III6.1
1603ETHYLBROOMACETAAT6.1TF1II6.1+3
1604ETHYLEENDIAMINE8CF1II8+3
1605ETHYLEENDIBROMIDE (1,2-DIBROOMETHAAN)6.1T1I6.1
1606IJZER(III)ARSENAAT6.1T5II6.1
1607IJZER(III)ARSENIET6.1T5II6.1
1608IJZER(II)ARSENAAT6.1T5II6.1
1611HEXAETHYLTETRAFOSFAAT6.1T1II6.1
1612MENGSEL VAN HEXAETHYLTETRAFOSFAAT EN SAMENGEPERST GAS21T2.3
1613CYAANWATERSTOFZUUR, OPLOSSING IN WATER MET TEN HOOGSTE 20 % CYAANWATERSTOF6.1TF1I6.1+3
1614CYAANWATERSTOF, GESTABILISEERD, MET MINDER DAN 3% WATER EN GEABSORBEERD DOOR EEN INERT POREUS MATERIAAL6.1TF1I6.1+3
1616LOODACETAAT6.1T5III6.1
1617LOODARSENATEN6.1T5II6.1
1618LOODARSENIETEN6.1T5II6.1
1620LOODCYANIDE6.1T5II6.1
1621LONDON PURPLE6.1T5II6.1
1622MAGNESIUMARSENAAT6.1T5II6.1
1623KWIK(II)ARSENAAT6.1T5II6.1
1624KWIK(II)CHLORIDE6.1T5II6.1
1625KWIK(II)NITRAAT6.1T5II6.1
1626KALIUM-KWIKCYANIDE6.1T5I6.1
1627KWIK(I)NITRAAT6.1T5II6.1
1629KWIKACETAAT6.1T5II6.1
1630AMMONIUM-KWIKCHLORIDE6.1T5II6.1
1631KWIKBENZOAAT6.1T5II6.1
1634KWIKBROMIDEN6.1T5II6.1
1636KWIKCYANIDE6.1T5II6.1
1637KWIKGLUCONAAT6.1T5II6.1
1638KWIKJODIDE6.1T5II6.1
1639KWIKNUCLEAAT6.1T5II6.1
1640KWIKOLEAAT6.1T5II6.1
1641KWIKOXIDE6.1T5II6.1
1642KWIKOXYCYANIDE, GEDESENSIBILISEERD6.1T5II6.1
1643KALIUM-KWIKJODIDE6.1T5II6.1
1644KWIKSALICYLAAT6.1T5II6.1
1645KWIK(II)SULFAAT6.1T5II6.1
1646KWIKTHIOCYANAAT6.1T5II6.1
1647METHYLBROMIDE EN ETHYLEENDIBROMIDE, MENGSEL, VLOEIBAAR6.1T1I6.1
1648ACETONITRIL (METHYLCYANIDE)3F1II3
1649ANTIKLOPMIDDEL VOOR MOTORBRANDSTOF (TETRAETHYLLOOD, TETRAMETHYLLOOD)6.1T3I6.1
1650BETA-NAFTYLAMINE, VAST6.1T2II6.1
1651NAFTYLTHIOUREUM6.1T2II6.1
1652NAFTYLUREUM6.1T2II6.1
1653NIKKELCYANIDE6.1T5II6.1
1654NICOTINE6.1T1II6.1
1655NICOTINEVERBINDING, VAST, N.E.G. OF NICOTINEPREPARAAT, VAST, N.E.G.6.1T2I6.1
1655NICOTINEVERBINDING, VAST, N.E.G. OF NICOTINEPREPARAAT, VAST, N.E.G.6.1T2II6.1
1655NICOTINEVERBINDING, VAST, N.E.G. OF NICOTINEPREPARAAT, VAST, N.E.G.6.1T2III6.1
1656NICOTINEHYDROCHLORIDE, VLOEIBAAR OF NICOTINEHYDROCHLORIDE, OPLOSSING6.1T1II6.1
1656NICOTINEHYDROCHLORIDE, VLOEIBAAR OF NICOTINEHYDROCHLORIDE, OPLOSSING6.1T1III6.1
1657NICOTINESALICYLAAT6.1T2II6.1
1658NICOTINESULFAAT, OPLOSSING6.1T1II6.1
1658NICOTINESULFAAT, OPLOSSING6.1T1III6.1
1659NICOTINETARTRAAT6.1T2II6.1
1660STIKSTOFMONOXIDE, SAMENGEPERST, (STIKSTOFOXIDE, SAMENGEPERST)21TOC2.3+5.1+8
1661NITROANILINEN (O-, M-, P-)6.1T2II6.1
1662NITROBENZEEN6.1T1II6.1
1663NITROFENOLEN (O-, M-, P-)6.1T2III6.1
1664NITROTOLUENEN, VLOEIBAAR6.1T1II6.1
1665NITROXYLENEN, VLOEIBAAR6.1T1II6.1
1669PENTACHLOORETHAAN6.1T1II6.1
1670PERCHLOORMETHYLMERCAPTAAN6.1T1I6.1
1671FENOL, VAST6.1T2II6.1
1672FENYLCARBYLAMINECHLORIDE6.1T1I6.1
1673FENYLEENDIAMINEN (O-, M-, P-)6.1T2III6.1
1674FENYLKWIKACETAAT6.1T3II6.1
1677KALIUMARSENAAT6.1T5II6.1
1678KALIUMARSENIET6.1T5II6.1
1679KALIUMKOPER(I)CYANIDE6.1T5II6.1
1680KALIUMCYANIDE, VAST6.1T5I6.1
1683ZILVERARSENIET6.1T5II6.1
1684ZILVERCYANIDE6.1T5II6.1
1685NATRIUMARSENAAT6.1T5II6.1
1686NATRIUMARSENIET, OPLOSSING IN WATER6.1T4II6.1
1686NATRIUMARSENIET, OPLOSSING IN WATER6.1T4III6.1
1687NATRIUMAZIDE6.1T5II6.1
1688NATRIUMKAKODYLAAT6.1T5II6.1
1689NATRIUMCYANIDE, VAST6.1T5I6.1
1690NATRIUMFLUORIDE, VAST6.1T5III6.1
1691STRONTIUMARSENIET6.1T5II6.1
1692STRYCHNINE OF STRYCHNINEZOUTEN6.1T2I6.1
1693TRAANGASINGREDIËNT, VLOEIBAAR, N.E.G.6.1T1I6.1
1693TRAANGASINGREDIËNT, VLOEIBAAR, N.E.G.6.1T1II6.1
1694BROOMBENZYLCYANIDEN, VLOEIBAAR6.1T1I6.1
1695CHLOORACETON, GESTABILISEERD6.1TFCI6.1+3+8
1697CHLOORACETOFENON, VAST (FENACYLCHLORIDE, VAST)6.1T2II6.1
1698DIFENYLAMINOCHLOORARSINE6.1T3I6.1
1699DIFENYLCHLOORARSINE, VLOEIBAAR6.1T3I6.1
1700TRAANGASKAARSEN6.1TF36.1+4.1
1701XYLYLBROMIDE, VLOEIBAAR6.1T1II6.1
17021,1,2,2-TETRACHLOORETHAAN (ACETYLEENTETRACHLORIDE)6.1T1II6.1
1704TETRAETHYLDITHIOPYROFOSFAAT6.1T1II6.1
1707THALLIUMVERBINDING, N.E.G.6.1T5II6.1
1708TOLUIDINEN, VLOEIBAAR6.1T1II6.1
17092,4-TOLUEENDIAMINE, VAST6.1T2III6.1
1710TRICHLOORETHYLEEN6.1T1III6.1
1711XYLIDINEN, VLOEIBAAR6.1T1II6.1
1712ZINKARSENAAT OF ZINKARSENIET OF ZINKARSENAAT EN ZINKARSENIET, MENGSEL6.1T5II6.1
1713ZINKCYANIDE6.1T5I6.1
1714ZINKFOSFIDE4.3WT2I4.3+6.1
1715AZIJNZUURANHYDRIDE8CF1II8+3
1716ACETYLBROMIDE8C3II8
1717ACETYLCHLORIDE3FCII3+8
1718BUTYLFOSFAAT8C3III8
1719BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G.8C5II8
1719BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G.8C5III8
1722ALLYLCHLOORFORMIAAT6.1TFCI6.1+3+8
1723ALLYLJODIDE3FCII3+8
1724ALLYLTRICHLOORSILAAN, GESTABILISEERD8CF1II8+3
1725ALUMINIUMBROMIDE, WATERVRIJ8C2II8
1726ALUMINIUMCHLORIDE, WATERVRIJ8C2II8
1727AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, VAST (AMMONIUMBIFLUORIDE, VAST)8C2II8
1728AMYLTRICHLOORSILAAN8C3II8
1729ANISOYLCHLORIDE8C4II8
1730ANTIMOONPENTACHLORIDE, VLOEIBAAR8C1II8
1731ANTIMOONPENTACHLORIDE, OPLOSSING8C1II8
1731ANTIMOONPENTACHLORIDE, OPLOSSING8C1III8
1732ANTIMOONPENTAFLUORIDE8CT1II8+6.1
1733ANTIMOONTRICHLORIDE8C2II8
1736BENZOYLCHLORIDE8C3II8
1737BENZYLBROMIDE6.1TC1II6.1+8
1738BENZYLCHLORIDE6.1TC1II6.1+8
1739BENZYLCHLOORFORMIAAT8C9I8
1740WATERSTOFDIFLUORIDEN, VAST, N.E.G.8C2II8
1740WATERSTOFDIFLUORIDEN, VAST, N.E.G.8C2III8
1741BOORTRICHLORIDE22TC2.3+8
1742BOORTRIFLUORIDE-AZIJNZUUR-COMPLEX, VLOEIBAAR8C3II8
1743BOORTRIFLUORIDE-PROPIONZUUR-COMPLEX, VLOEIBAAR8C3II8
1744BROOM OF BROOM, OPLOSSING8CT1I8+6.1
1745BROOMPENTAFLUORIDE5.1OTCI5.1+6.1+8
1746BROOMTRIFLUORIDE5.1OTCI5.1+6.1+8
1747BUTYLTRICHLOORSILAAN8CF1II8+3
1748CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG OF CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, MET MEER DAN 39% ACTIEF CHLOOR (8,8% ACTIEVE ZUURSTOF),5.1O2II5.1
1748CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG OF CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, MET MEER DAN 39% ACTIEF CHLOOR (8,8% ACTIEVE ZUURSTOF)5.1O2III5.1
1749CHLOORTRIFLUORIDE22TOC2.3+5.1+8
1750CHLOORAZIJNZUUR, OPLOSSING6.1TC1II6.1+8
1751CHLOORAZIJNZUUR, VAST6.1TC2II6.1+8
1752CHLOORACETYLCHLORIDE6.1TC1I6.1+8
1753CHLOORFENYLTRICHLOORSILAAN8C3II8
1754CHLOORSULFONZUUR MET OF ZONDER ZWAVELTRIOXIDE8C1I8
1755CHROOMZUUR, OPLOSSING8C1II8
1755CHROOMZUUR, OPLOSSING8C1III8
1756CHROOM(III)FLUORIDE, VAST (CHROOMTRIFLUORIDE, VAST)8C2II8
1757CHROOM(III)FLUORIDE, OPLOSSING (CHROOMTRIFLUORIDE, OPLOSSING)8C1II8
1757CHROOM(III)FLUORIDE, OPLOSSING (CHROOMTRIFLUORIDE, OPLOSSING)8C1III8
1758CHROOMOXYCHLORIDE (CHROMYLCHLORIDE)8C1I8
1759BIJTENDE VASTE STOF, N.E.G.8C10I8
1759BIJTENDE VASTE STOF, N.E.G.8C10II8
1759BIJTENDE VASTE STOF, N.E.G.8C10III8
1760BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G.8C9I8
1760BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G.8C9II8
1760BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G.8C9III8
1761KOPERETHYLEENDIAMINE, OPLOSSING8CT1II8+6.1
1761KOPERETHYLEENDIAMINE, OPLOSSING8CT1III8+6.1
1762CYCLOHEXENYLTRICHLOORSILAAN8C3II8
1763CYCLOHEXYLTRICHLOORSILAAN8C3II8
1764DICHLOORAZIJNZUUR8C3II8
1765DICHLOORACETYLCHLORIDE8C3II8
1766DICHLOORFENYLTRICHLOORSILAAN8C3II8
1767DIETHYLDICHLOORSILAAN8CF1II8+3
1768DIFLUORFOSFORZUUR, WATERVRIJ8C1II8
1769DIFENYLDICHLOORSILAAN8C3II8
1770DIFENYLBROOMMETHAAN8C10II8
1771DODECYLTRICHLOORSILAAN8C3II8
1773IJZER(III)CHLORIDE, WATERVRIJ (IJZERTRICHLORIDE, WATERVRIJ)8C2III8
1774VULLINGEN VOOR BRANDBLUSSERS, BIJTENDE VLOEISTOF8C11II8
1775FLUORBOORZUUR8C1II8
1776FLUORFOSFORZUUR, WATERVRIJ8C1II8
1777FLUORSULFONZUUR8C1I8
1778SILICOFLUORWATERSTOFZUUR8C1II8
1779MIERENZUUR MET MEER DAN 85 MASSA-% ZUUR8CF1II8+3
1780FUMARYLCHLORIDE8C3II8
1781HEXADECYLTRICHLOORSILAAN8C3II8
1782HEXAFLUORFOSFORZUUR8C1II8
1783HEXAMETHYLEENDIAMINE, OPLOSSING8C7II8
1783HEXAMETHYLEENDIAMINE, OPLOSSING8C7III8
1784HEXYLTRICHLOORSILAAN8C3II8
1786MENGSEL VAN FLUORWATERSTOFZUUR EN ZWAVELZUUR8CT1I8+6.1
1787JOODWATERSTOFZUUR8C1II8
1787JOODWATERSTOFZUUR8C1III8
1788BROOMWATERSTOFZUUR8C1II8
1788BROOMWATERSTOFZUUR8C1III8
1789CHLOORWATERSTOFZUUR (ZOUTZUUR)8C1II8
1789CHLOORWATERSTOFZUUR (ZOUTZUUR)8C1III8
1790FLUORWATERSTOFZUUR, MET MEER DAN 85% FLUORWATERSTOF8CT1I8+6.1
1790FLUORWATERSTOFZUUR, MET MEER DAN 60% MAAR TEN HOOGSTE 85% FLUORWATERSTOF8CT1I8+6.1
1790FLUORWATERSTOFZUUR, MET TEN HOOGSTE 60% FLUORWATERSTOF8CT1II8+6.1
1791HYPOCHLORIET, OPLOSSING8C9II8
1791HYPOCHLORIET, OPLOSSING8C9III8
1792JOODMONOCHLORIDE, VAST8C2II8
1793ISOPROPYLFOSFAAT8C3III8
1794LOODSULFAAT MET MEER DAN 3% VRIJ ZUUR8C2II8
1796NITREERZUURMENGSEL MET MEER DAN 50% SALPETERZUUR8CO1I8+5.1
1796NITREERZUURMENGSEL MET TEN HOOGSTE 50% SALPETERZUUR8C1II8
1798MENGSEL VAN SALPETERZUUR EN ZOUTZUUR8COTVERVOER VERBODEN
1799NONYLTRICHLOORSILAAN8C3II8
1800OCTADECYLTRICHLOORSILAAN8C3II8
1801OCTYLTRICHLOORSILAAN8C3II8
1802PERCHLOORZUUR, MET TEN HOOGSTE 50 MASSA-% ZUUR8CO1II8+5.1
1803FENOLSULFONZUUR, VLOEIBAAR8C3II8
1804FENYLTRICHLOORSILAAN8C3II8
1805FOSFORZUUR, OPLOSSING8C1III8
1806FOSFORPENTACHLORIDE8C2II8
1807FOSFORPENTOXIDE (FOSFORZUURANHYDRIDE)8C2II8
1808FOSFORTRIBROMIDE8C1II8
1809FOSFORTRICHLORIDE6.1TC3I6.1+8
1810FOSFOROXYCHLORIDE6.1TC3I6.1+8
1811KALIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, VAST (KALIUMBIFLUORIDE, VAST)8CT2II8+6.1
1812KALIUMFLUORIDE, VAST6.1T5III6.1
1813KALIUMHYDROXIDE, VAST (CAUSTISCHE POTAS)8C6II8
1814KALIUMHYDROXIDE, OPLOSSING (KALILOOG)8C5II8
1814KALIUMHYDROXIDE, OPLOSSING (KALILOOG)8C5III8
1815PROPIONYLCHLORIDE3FCII3+8
1816PROPYLTRICHLOORSILAAN8CF1II8+3
1817PYROSULFURYLCHLORIDE8C1II8
1818SILICIUMTETRACHLORIDE8C1II8
1819NATRIUMALUMINAAT, OPLOSSING8C5II8
1819NATRIUMALUMINAAT, OPLOSSING8C5III8
1823NATRIUMHYDROXIDE, VAST (CAUSTISCHE SODA)8C6II8
1824NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING (NATRONLOOG)8C5II8
1824NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING (NATRONLOOG)8C5III8
1825NATRIUMMONOXIDE (NATRIUMOXIDE)8C6II8
1826NITREERZUURMENGSEL, AFGEWERKT, MET MEER DAN 50% SALPETERZUUR8CO1I8+5.1
1826NITREERZUURMENGSEL, AFGEWERKT, MET TEN HOOGSTE 50% SALPETERZUUR8C1II8
1827TINTETRACHLORIDE, WATERVRIJ8C1II8
1828ZWAVELCHLORIDEN8C1I8
1829ZWAVELTRIOXIDE, GESTABILISEERD (ZWAVELZUURANHYDRIDE, GESTABILISEERD)8C1I8
1830ZWAVELZUUR MET MEER DAN 51% ZUUR8C1II8
1831ZWAVELZUUR, ROKEND (OLEUM)8CT1I8+6.1
1832ZWAVELZUUR, AFGEWERKT8C1II8
1833ZWAVELIGZUUR8C1II8
1834SULFURYLCHLORIDE6.1TC3I6.1+8
1835TETRAMETHYLAMMONIUMHYDROXIDE, OPLOSSING8C7II8
1835TETRAMETHYLAMMONIUMHYDROXIDE, OPLOSSING8C7III8
1836THIONYLCHLORIDE8C1I8
1837THIOFOSFORYLCHLORIDE8C1II8
1838TITAANTETRACHLORIDE6.1TC3I6.1+8
1839TRICHLOORAZIJNZUUR8C4II8
1840ZINKCHLORIDE, OPLOSSING8C1III8
1841ACEETALDEHYDEAMMONIAK9M11III9
1843AMMONIUMDINITRO-O-CRESOLAAT, VAST6.1T2II6.1
1845KOOLDIOXIDE, VAST (DROOGIJS)9M11NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR met uitzondering van 5.5.3
1846TETRACHLOORKOOLSTOF6.1T1II6.1
1847KALIUMSULFIDE, GEHYDRATEERD MET TEN MINSTE 30% KRISTALWATER8C6II8
1848PROPIONZUUR MET TEN MINSTE 10 MASSA-% EN MINDER DAN 90 MASSA-% ZUUR8C3III8
1849NATRIUMSULFIDE, GEHYDRATEERD MET TEN MINSTE 30% KRISTALWATER8C6II8
1851MEDICAMENT, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.6.1T1II6.1
1851MEDICAMENT, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.6.1T1III6.1
1854BARIUMLEGERINGEN, PYROFOOR4.2S4I4.2
1855CALCIUM, PYROFOOR OF CALCIUMLEGERINGEN, PYROFOOR4.2S4I4.2
1856OLIEHOUDENDE DOEKEN4.2S2NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR
1857TEXTIELAFVAL, VOCHTIG4.2S2NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR
1858HEXAFLUORPROPEEN (KOELGAS R 1216)22A2.2
1859SILICIUMTETRAFLUORIDE22TC2.3+8
1860VINYLFLUORIDE, GESTABILISEERD22F2.1
1862ETHYLCROTONAAT3F1II3
1863BRANDSTOF VOOR STRAALVLIEGTUIGEN3F1I3
1863BRANDSTOF VOOR STRAALVLIEGTUIGEN (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1II3
1863BRANDSTOF VOOR STRAALVLIEGTUIGEN (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1II3
1863BRANDSTOF VOOR STRAALVLIEGTUIGEN3F1III3
1865N-PROPYLNITRAAT3F1II3
1866HARS, OPLOSSING, BRANDBAAR3F1I3
1866HARS, OPLOSSING, BRANDBAAR (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1II3
1866HARS, OPLOSSING, BRANDBAAR (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1II3
1866HARS, OPLOSSING, BRANDBAAR3F1III3
1866HARS, OPLOSSING, BRANDBAAR (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1III3
1866HARS, OPLOSSING, BRANDBAAR (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1III3
1868DECABORAAN4.1FT2II4.1+6.1
1869MAGNESIUM OF MAGNESIUMLEGERINGEN, MET MEER DAN 50 % MAGNESIUM, IN KORRELS, KRULLEN OF LINT4.1F3III4.1
1870KALIUMBOORHYDRIDE4.3W2I4.3
1871TITAANHYDRIDE4.1F3II4.1
1872LOODDIOXIDE5.1OT2III5.1+6.1
1873PERCHLOORZUUR, MET MEER DAN 50 MASSA-% DOCH TEN HOOGSTE 72 MASSA-% ZUUR5.1OC1I5.1+8
1884BARIUMOXIDE6.1T5III6.1
1885BENZIDINE6.1T2II6.1
1886BENZYLIDEENCHLORIDE6.1T1II6.1
1887BROOMCHLOORMETHAAN6.1T1III6.1
1888CHLOROFORM6.1T1III6.1
1889CYAANBROMIDE6.1TC2I6.1+8
1891ETHYLBROMIDE6.1T1II6.1
1892ETHYLDICHLOORARSINE6.1T3I6.1
1894FENYLKWIKHYDROXIDE6.1T3II6.1
1895FENYLKWIKNITRAAT6.1T3II6.1
1897TETRACHLOORETHYLEEN (PERCHLOORETHYLEEN)6.1T1III6.1
1898ACETYLJODIDE8C3II8
1902DIISOOCTYLFOSFAAT8C3III8
1903DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.8C9I8
1903DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.8C9II8
1903DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.8C9III8
1905SELEENZUUR8C2I8
1906AFVALZWAVELZUUR8C1II8
1907NATRONKALK, MET MEER DAN 4% NATRIUMHYDROXIDE8C6III8
1908CHLORIET, OPLOSSING8C9II8
1908CHLORIET, OPLOSSING8C9III8
1910CALCIUMOXIDE8C6NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR
1911DIBORAAN22TF2.3+2.1
1912MENGSEL VAN METHYLCHLORIDE EN DICHLOORMETHAAN22F2.1
1913NEON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR23A2.2
1914BUTYLPROPIONATEN3F1III3
1915CYCLOHEXANON3F1III3
19162,2'-DICHLOORDIETHYLETHER6.1TF1II6.1+3
1917ETHYLACRYLAAT, GESTABILISEERD3F1II3
1918ISOPROPYLBENZEEN (CUMEEN)3F1III3
1919METHYLACRYLAAT, GESTABILISEERD3F1II3
1920NONANEN3F1III3
1921PROPYLEENIMINE, GESTABILISEERD3FT1I3+6.1
1922PYRROLIDINE3FCII3+8
1923CALCIUMDITHIONIET4.2S4II4.2
1928METHYLMAGNESIUMBROMIDE IN ETHYLETHER4.3WF1I4.3+3
1929KALIUMDITHIONIET4.2S4II4.2
1931ZINKDITHIONIET9M11III9
1932ZIRKONIUMAFVAL4.2S4III4.2
1935CYANIDE, OPLOSSING, N.E.G.6.1T4I6.1
1935CYANIDE, OPLOSSING, N.E.G.6.1T4II6.1
1935CYANIDE, OPLOSSING, N.E.G.6.1T4III6.1
1938BROOMAZIJNZUUR, OPLOSSING8C3II8
1938BROOMAZIJNZUUR, OPLOSSING8C3III8
1939FOSFOROXYBROMIDE8C2II8
1940THIOGLYCOLZUUR8C3II8
1941DIBROOMDIFLUORMETHAAN (DIFLUORDIBROOMMETHAAN)9M11III9
1942AMMONIUMNITRAAT, MET EEN TOTALE HOEVEELHEID BRANDBARE STOFFEN VAN TEN HOOGSTE 0,2% (MET INBEGRIP VAN ORGANISCHE STOFFEN, BEREKEND ALS KOOLSTOF) EN ZONDER ANDERE TOEGEVOEGDE STOF5.1O2III5.1
1944VEILIGHEIDSLUCIFERS (BOEKJES, KAARTEN OF DOOSJES)4.1F1III4.1
1945WASLUCIFERS4.1F1III4.1
1950SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), VERSTIKKEND25A2.2
1950SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), BIJTEND25C2.2+8
1950SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), BIJTEND, OXIDEREND25CO2.2+5.1+8
1950SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), BRANDBAAR25F2.1
1950SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), BRANDBAAR, BIJTEND25FC2.1+8
1950SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), OXIDEREND25O2.2+5.1
1950SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), GIFTIG25T2.2+6.1
1950SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), GIFTIG, BIJTEND25TC2.2+6.1+8
1950SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), GIFTIG, BRANDBAAR25TF2.1+6.1
1950SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), GIFTIG, BRANDBAAR, BIJTEND25TFC2.1+6.1+8
1950SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), GIFTIG, OXIDEREND25TO2.2+5.1+6.1
1950SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), GIFTIG, OXIDEREND, BIJTEND25TOC2.2+5.1+6.1+8
1951ARGON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR23A2.2
1952MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE) (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE
EN KOOLZUUR) MET TEN HOOGSTE 9 % ETHYLEENOXIDE
22A2.2
1953SAMENGEPERST GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G.21TF2.3+2.1
1954SAMENGEPERST GAS, BRANDBAAR, N.E.G.21F2.1
1955SAMENGEPERST GAS, GIFTIG, N.E.G.21T2.3
1956SAMENGEPERST GAS, N.E.G.21A2.2
1957DEUTERIUM, SAMENGEPERST21F2.1
19581,2-DICHLOOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 114)22A2.2
19591,1-DIFLUORETHYLEEN (1,1-DIFLUORETHEEN) (KOELGAS R 1132A)22F2.1
1961ETHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR23F2.1
1962ETHYLEEN (ETHEEN)22F2.1
1963HELIUM, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR23A2.2
1964MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, SAMENGEPERST, N.E.G.21F2.1
1965MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT, N.E.G. (MENGSEL A, A 01, A 02, A 0, A 1, B 1, B 2, B OF C)22F2.1
1966WATERSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR23F2.1
1967INSECTICIDE, GAS, GIFTIG, N.E.G.22T2.3
1968INSECTICIDE, GAS, N.E.G.22A2.2
1969ISOBUTAAN22F2.1
1970KRYPTON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR23A2.2
1971METHAAN, SAMENGEPERST OF AARDGAS, SAMENGEPERST, MET HOOG METHAANGEHALTE21F2.1
1972METHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR OF AARDGAS, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR, MET HOOG METHAANGEHALTE23F2.1
1973MENGSEL VAN CHLOORDIFLUORMETHAAN EN CHLOORPENTAFLUORETHAAN (KOELGAS R 502), MET EEN VAST KOOKPUNT, DAT CA. 49 % CHLOORDIFLUORMETHAAN BEVAT22A2.2
1974BROOMCHLOORDIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 12B1)22A2.2
1975MENGSEL VAN STIKSTOFMONOXIDE EN DISTIKSTOFTETROXIDE (MENGSEL VAN STIKSTOFMONOXIDE EN STIKSTOFDIOXIDE)22TOC2.3+5.1+8
1976OCTAFLUORCYCLOBUTAAN (KOELGAS RC 318)22A2.2
1977STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR23A2.2
1978PROPAAN22F2.1
1982TETRAFLUORMETHAAN (KOELGAS R 14)22A2.2
19831-CHLOOR-2,2,2-TRIFLUORETHAAN (KOELGAS R 133A)22A2.2
1984TRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 23)22A2.2
1986ALCOHOLEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.3FT1I3+6.1
1986ALCOHOLEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.3FT1II3+6.1
1986ALCOHOLEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.3FT1III3+6.1
1987ALCOHOLEN, N.E.G. (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1II3
1987ALCOHOLEN, N.E.G. (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1II3
1987ALCOHOLEN, N.E.G.3F1III3
1988ALDEHYDEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.3FT1I3+6.1
1988ALDEHYDEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.3FT1II3+6.1
1988ALDEHYDEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.3FT1III3+6.1
1989ALDEHYDEN, N.E.G.3F1I3
1989ALDEHYDEN, N.E.G. (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1II3
1989ALDEHYDEN, N.E.G. (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1II3
1989ALDEHYDEN, N.E.G.3F1III3
1990BENZALDEHYDE9M11III9
1991CHLOROPREEN, GESTABILISEERD3FT1I3+6.1
1992BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.3FT1I3+6.1
1992BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.3FT1II3+6.1
1992BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.3FT1III3+6.1
1993BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.3F1I3
1993BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1II3
1993BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1II3
1993BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.3F1III3
1993BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (MET EEN VLAMPUNT LAGER
DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)
3F1III3
1993BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C
TEN HOOGSTE 110 KPA)
3F1III3
1994IJZERPENTACARBONYL6.1TF1I6.1+3
1999TEER, VLOEIBAAR, WAARONDER BIJ DE AANLEG VAN WEGDEKKEN GEBRUIKTE OLIËN EN OPLOSSINGEN VAN BITUMEN (DAMPDRUK BIJ 50
°C HOGER DAN 110 KPA)
3F1II3
1999TEER, VLOEIBAAR, WAARONDER BIJ DE AANLEG VAN WEGDEKKEN GEBRUIKTE OLIËN EN OPLOSSINGEN VAN BITUMEN (DAMPDRUK BIJ 50
°C TEN HOOGSTE 110 KPA)
3F1II3
1999TEER, VLOEIBAAR, WAARONDER BIJ DE AANLEG VAN WEGDEKKEN GEBRUIKTE OLIËN EN OPLOSSINGEN VAN BITUMEN3F1III3
1999TEER, VLOEIBAAR, WAARONDER BIJ DE AANLEG VAN WEGDEKKEN GEBRUIKTE OLIËN EN OPLOSSINGEN VAN BITUMEN (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3F1III3
1999TEER, VLOEIBAAR, WAARONDER BIJ DE AANLEG VAN WEGDEKKEN GEBRUIKTE OLIËN EN OPLOSSINGEN VAN BITUMEN (MET EEN VLAMPUNT LAGER DAN 23 °C EN VISCEUS VOLGENS 2.2.3.1.4) (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3F1III3
2000CELLULOID IN BLOKKEN, STAVEN, ROLLEN, BLADEN, PIJPEN, ETC. (MET UITZONDERING VAN AFVALSTOFFEN)4.1F1III4.1
2001KOBALTNAFTENAATPOEDER4.1F3III4.1
2002CELLULOIDAFVAL4.2S2III4.2
2004MAGNESIUMDIAMIDE4.2S4II4.2
2006KUNSTSTOFFEN OP BASIS VAN NITROCELLULOSE, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.4.2S2III4.2
2008ZIRKONIUMPOEDER, DROOG4.2S4I4.2
2008ZIRKONIUMPOEDER, DROOG4.2S4II4.2
2008ZIRKONIUMPOEDER, DROOG4.2S4III4.2
2009ZIRKONIUM, DROOG, IN DE VORM VAN PLATEN, STROKEN OF OPGEROLDE DRAAD (DUNNER DAN 18 µM)4.2S4III4.2
2010MAGNESIUMHYDRIDE4.3W2I4.3
2011MAGNESIUMFOSFIDE4.3WT2I4.3+6.1
2012KALIUMFOSFIDE4.3WT2I4.3+6.1
2013STRONTIUMFOSFIDE4.3WT2I4.3+6.1
2014WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER MET TEN MINSTE 20% DOCH TEN HOOGSTE 60% WATERSTOFPEROXIDE (ZO NODIG GESTABILISEERD)5.1OC1II5.1+8
2015WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, GESTABILISEERD, MET MEER DAN 70% WATERSTOFPEROXIDE5.1OC1I5.1+8
2015WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, GESTABILISEERD, MET MEER DAN 60%, DOCH TEN HOOGSTE 70 % WATERSTOFPEROXIDE5.1OC1I5.1+8
2016MUNITIE, GIFTIG, NIET ONTPLOFBAAR, ZONDER VERSPREIDINGSLADING OF UITSTOOTLADING EN ZONDER ONTSTEKER6.1T26.1
2017MUNITIE, TRAANVERWEKKEND, NIET ONTPLOFBAAR, ZONDER VERSPREIDINGSLADING OF UITSTOOTLADING EN ZONDER ONTSTEKER6.1TC26.1+8
2018CHLOORANILINEN, VAST6.1T2II6.1
2019CHLOORANILINEN, VLOEIBAAR6.1T1II6.1
2020CHLOORFENOLEN, VAST6.1T2III6.1
2021CHLOORFENOLEN, VLOEIBAAR6.1T1III6.1
2022CRESYLZUUR6.1TC1II6.1+8
2023EPICHLOORHYDRINE6.1TF1II6.1+3
2024KWIKVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.6.1T4I6.1
2024KWIKVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.6.1T4II6.1
2024KWIKVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.6.1T4III6.1
2025KWIKVERBINDING, VAST, N.E.G.6.1T5I6.1
2025KWIKVERBINDING, VAST, N.E.G.6.1T5II6.1
2025KWIKVERBINDING, VAST, N.E.G.6.1T5III6.1
2026FENYLKWIKVERBINDING, N.E.G.6.1T3I6.1
2026FENYLKWIKVERBINDING, N.E.G.6.1T3II6.1
2026FENYLKWIKVERBINDING, N.E.G.6.1T3III6.1
2027NATRIUMARSENIET, VAST6.1T5II6.1
2028ROOKBOMMEN, NIET ONTPLOFBAAR, DIE EEN BIJTENDE VLOEISTOF BEVATTEN, ZONDER ONTSTEKER8C11II8
2029HYDRAZINE, WATERVRIJ8CFTI8+3+6.1
2030HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER MET MEER DAN 37 MASSA-% HYDRAZINE8CT1I8+6.1
2030HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER MET MEER DAN 37 MASSA-% HYDRAZINE8CT1II8+6.1
2030HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER MET MEER DAN 37 MASSA-% HYDRAZINE8CT1III8+6.1
2031SALPETERZUUR, ANDERS DAN ROODROKEND, MET MINDER DAN 65 % SALPETERZUUR8C1II8
2031SALPETERZUUR, ANDERS DAN ROODROKEND, MET MEER DAN 70% ZUUR8CO1I8+5.1
2031SALPETERZUUR, ANDERS DAN ROODROKEND, MET TEN MINSTE 65%, MAAR NIET MEER DAN 70% SALPETERZUUR8CO1II8+5.1
2032SALPETERZUUR, ROODROKEND8COTI8+5.1+6.1
2033KALIUMMONOXIDE (KALIUMOXIDE)8C6II8
2034MENGSEL VAN WATERSTOF EN METHAAN, SAMENGEPERST21F2.1
20351,1,1-TRIFLUORETHAAN (KOELGAS R 143A)22F2.1
2036XENON22A2.2
2037HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), ZONDER AFTAPINRICHTING, NIET HERVULBAAR25A2.2
2037HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), ZONDER AFTAPINRICHTING, NIET HERVULBAAR25F2.1
2037HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), ZONDER AFTAPINRICHTING, NIET HERVULBAAR25O2.2+5.1
2037HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), ZONDER AFTAPINRICHTING, NIET HERVULBAAR25T2.3
2037HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), ZONDER AFTAPINRICHTING, NIET HERVULBAAR25TC2.3+8
2037HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), ZONDER AFTAPINRICHTING, NIET HERVULBAAR25TF2.3+2.1
2037HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), ZONDER AFTAPINRICHTING, NIET HERVULBAAR25TFC2.3+2.1+8
2037HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), ZONDER AFTAPINRICHTING, NIET HERVULBAAR25TO2.3+5.1
2037HOUDERS, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), ZONDER AFTAPINRICHTING, NIET HERVULBAAR25TOC2.3+5.1+8
2038DINITROTOLUENEN, VLOEIBAAR6.1T1II6.1
20442,2-DIMETHYLPROPAAN22F2.1
2045ISOBUTYRALDEHYDE3F1II3
2046CYMENEN (METHYLISOPROPYLBENZENEN)3F1III3
2047DICHLOORPROPENEN3F1II3
2047DICHLOORPROPENEN3F1III3
2048DICYCLOPENTADIEEN3F1III3
2049DIETHYLBENZEEN3F1III3
2050DIISOBUTYLEEN, ISOMERE VERBINDINGEN3F1II3
20512-DIMETHYLAMINOETHANOL8CF1II8+3
2052DIPENTEEN (LIMONEEN)3F1III3
2053METHYLISOBUTYLCARBINOL (METHYLAMYLALCOHOL)3F1III3
2054MORFOLINE8CF1I8+3
2055STYREEN MONOMEER, GESTABILISEERD (VINYLBENZEEN, MONOMEER, GESTABILISEERD)3F1III3
2056TETRAHYDROFURAN3F1II3
2057TRIPROPYLEEN (PROPYLEEN TRIMEER)3F1III3
2057TRIPROPYLEEN (PROPYLEEN TRIMEER)3F1II3
2058VALERALDEHYDE3F1II3
2059NITROCELLULOSE, OPLOSSING, BRANDBAAR, MET EEN STIKSTOFGEHALTE VAN TEN HOOGSTE 12,6 % IN DE DROGE STOF EN TEN HOOGSTE 55 % NITROCELLULOSE3DI3
2059NITROCELLULOSE, OPLOSSING, BRANDBAAR, MET EEN STIKSTOFGEHALTE VAN TEN HOOGSTE 12,6 % IN DE DROGE STOF EN TEN HOOGSTE 55 % NITROCELLULOSE (DAMPDRUK BIJ 50 °C HOGER DAN 110 KPA)3DII3
2059NITROCELLULOSE, OPLOSSING, BRANDBAAR, MET EEN STIKSTOFGEHALTE VAN TEN HOOGSTE 12,6 % IN DE DROGE STOF EN TEN HOOGSTE 55 % NITROCELLULOSE (DAMPDRUK BIJ 50 °C TEN HOOGSTE 110 KPA)3DII3
2059NITROCELLULOSE, OPLOSSING, BRANDBAAR, MET EEN STIKSTOFGEHALTE VAN TEN HOOGSTE 12,6 % IN DE DROGE STOF EN TEN HOOGSTE 55 % NITROCELLULOSE3DIII3
2067